Datum zveřejnění: 
27. 1. 2020
Představit 18 bakalářských a 16 magisterských studijních směrů a unikátní školní a vědecká pracoviště i celkovou atmosféru na fakultě je jeden z hlavních cílů Dne otevřených dveří na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Proběhne v úterý 28. ledna 2020 od 9.00 hod. v hlavní budově v Břehové ulici 78/7 (Praha 1), v Trojanově 339/13 (Praha 2) a V Holešovičkách 2 (Praha 8), kde fakulta provozuje školní štěpný jaderný reaktor VR-1 Vrabec.

„Naše fakulta patří mezi obávané z důvodu vyšších nároků na studenty. Právě proto chceme uchazeče o studium důkladně seznámit s tím, co je u nás čeká a ukázat jim, že se obávat nemusí. Skvěle u nás fungují například tutoři, starší studenti, kteří nováčkům pomáhají se zvládnutím učiva,“ vysvětluje doc. Václav Čuba, proděkan pro rozvoj FJFI a dodává: „Ruku v ruce s tím jde i skutečnost, že naši absolventi se rozhodně nemusí obávat, že by nenašli uplatnění. Jaderka je zárukou kvality ve všech našich klíčových oblastech od chemie, přes fyziku, matematiku, materiály až po informatiku.“

Program dne otevřených dveří na FJFI (podrobnosti na webu fakulty) je velmi pestrý. Zájemci si mohou prohlédnout fúzní reaktor – tokamak Golem v hlavní budově, v Troji pak štěpný jaderný reaktor (pro zájemce starší 16 let po předchozí registraci u stánku katedry jaderných reaktorů s občanským průkazem), představí se také pracoviště s virtuálním simulátorem lineárního urychlovače v radioterapii či nanotechnologické a optické laboratoře (ty jsou na pracovišti v Troji). Novinkou je představení dronu, který se využívá jako létající detektor ionizujícího záření.

V secesní budově v Trojanově ulici se pak představí počítačové systémy pro vysoce výkonné počítání. Zde působící katedra matematiky představí možnosti studia i uplatnění v praxi. Katedra fyzikální elektroniky zpřístupní laserové, počítačové a elektronické laboratoře. Zájemci uvidí vývoj pevnolátkových laserů, zejména pro použití v medicíně, vývoj optických detektorů pro kosmické mise nebo výsledky počítačových simulací laserem buzeného plazmatu. Katedra materiálů pak ukáže práce na elektronovém mikroskopu, mikro a nanoindentoru a metalografické pracoviště.

Ve 13.00 hod. proběhne hlavní přednáška, během níž se zájemci dozví podrobnosti o přijímacím řízení, ale také o ubytování, možnostech stravování, mimostudijním životě a také o uplatnění po ukončení studia.

Kromě Dne otevřených dveří nabízí FJFI celou řadu dalších možností, jak fakultu co nejlépe poznat. Z těch nejbližších to je akce Staň se na den vědkyní (11. února 2020), Den částicovým fyzikem (6. března 2020), Dozimetrická noc aneb fenomén Černobyl (13. až 14. března 2020) či Den reaktorovým fyzikem 6. dubna 2020).  Více informací o akcích pro střední školy najdete na webu.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144
Pracoviště: 
FJFI - Oddělení komunikace a PR