Datum zveřejnění: 
17. 12. 2019
Ukázat zajímavosti a na první pohled ne zcela zřejmé využití matematiky v oborech, kde to mnohdy překvapí, patří mezi cíle semináře Matematika pro život. Ten pro učitele středních a základních škol pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy (UK). Kurz zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníku (DVPP) měl loni na půdě FJFI úspěšnou premiéru (někteří zájemci byli z kapacitních důvodů odmítnuti), a tak se v pátek 17. ledna 2020 od 9.00 hodin koná v budově FJFI v Trojanově 13, Praha 2 další ročník.

„Při loňské premiéře jsme vyšli ze zkušeností s přednáškovým seriálem Matematické problémy nematematiků, který se u nás na fakultě těší velké oblibě u studentů. Abychom zpřístupnili aplikace matematiky i učitelům, vybrali jsme osm zajímavých přednášek předních českých odborníků z nejrůznějších oblastí a soustředili je do jednoho dne,“ vysvětluje koncept doc. Jan Vybíral z katedry matematiky (KM) FJFI, který akci připravuje.

Ve druhém ročníku se tak učitelé a další zájemci mohou těšit na známá jména (alespoň v oblasti matematiky rozhodně), jako je Zdeněk Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty UK, Jan Flusser z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR nebo třeba forenzní genetička Halina Šimková, která má na Seznam TV seriál Expertiza. Zazní přednášky o využití lineární algebry ve zpracování signálů, o aplikované matematice v pedagogické praxi, o roli matematiky v hudbě či ve forenzních vědách a o dalších zajímavých aplikacích matematiky.

Další informace o semináři a možnost registrace najdou zájemci na webových stránkách.

Školy trápí nedostatek matematikářů

Učitelé s aprobací matematika patří mezi ty nejvíce nedostatkové. Na celkem 1290 středních školách v České republice učí matematiku podle zjištění Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) 3342 učitelů a jejich průměrný věk je 50,2 roku. Více než čtvrtina SŠ (338 škol) podle této zprávy hledá další matematikáře. Celkem na SŠ učí přes 45 tisíc učitelů a v porovnání s ostatními typy škol mají nejvyšší podíl učitelů starších 55 let – celkem 38 procent, z toho 5 procent nad 65 let.

Seminář „Matematika pro život“ je jednou z aktivit, kterou se FJFI snaží podat matematikářům na základních i středních školách pomocnou ruku a pomoci jim s motivací žákyň a žáků pro studium tohoto předmětu. ČVUT také připravuje nadstavbové studium pro své absolventy, kteří by si tak mohli doplnit pedagogické minimum a následně učit matematiku, ale i další předměty, především chemii či fyziku.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
JAN KADEŘÁBEK
E-mail: 
JAN.KADERABEK@FJFI.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 603 444 144
Pracoviště: 
FAKULTA JADERNÁ A FYZIKÁLNĚ INŽENÝRSKÁ ČVUT V PRAZE