Datum zveřejnění: 
16. 12. 2019
Umět se autonomně pohybovat v neznámém stísněném prostředí a vytvořit jeho podrobnou mapu. To je role šestinohého kráčejícího robota, jehož „mozek“ naprogramoval diplomant Jan Bayer z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Za precizně zpracovaný diplomový projekt s velkým celospolečenským potenciálem si odnesl první místo v mezinárodní soutěži IT SPY, která každý rok vyhlašuje nejlepší IT diplomové práce.

Vítězný projekt Jana Bayera z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vybrala odborná porota takřka jednomyslně. Diplomová práce řeší zásadní problém, kterým je průzkum neznámého prostředí při záchranných misích během přírodních katastrof, při průmyslových neštěstích, důlních závalech nebo hledání osob v jeskynních systémech. Bayerem navržený program, který robota řídí, dokáže díky získaným informacím sám navrhnout cestu, aby dokázal vytyčené území co nejlépe zmapovat a určit průchodnost terénem. To může pomoci záchranářům v rozhodování, zda je oblast bezpečná pro vstup.

„Systém byl vyvíjen pro šestinohý kráčející robot, který byl nasazen v různých scénářích ve vnitřním i venkovním prostředí. Zároveň se podařilo navržené řešení nasadit v rámci americké elitní soutěže DARPA Subterranean Challenge na kolovém i pásovém robotu s různou senzorickou výbavou, který slouží k testování řešení laboratoří NASA GPL, MIT nebo CMU. Výsledky jsem pochopitelně zahrnul do diplomové práce,“ zmiňuje Jan Bayer. „Systém nyní budeme nasazovat například ve scénáři průzkumu městského podzemí v rámci simulované záchranné mise.“

Diplomovou práci student napsal a úspěšně obhájil v rámci magisterského studia programu Kybernetika a robotika na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze. Absolutoriem však pro Bayera výzkumná práce rozhodně nekončí. Oblasti robotiky se dál věnuje jako doktorand na katedře počítačů, kde v laboratoři výpočetní robotiky Centra umělé inteligence pracuje po boku svého vedoucího prof. Jana Faigla.

Kromě prvního místa v soutěži si Bayer odnesl také speciální cenu společnosti Valeo. Leoš Dvořák, generální ředitel jejího vývojového centra, okomentoval kvalitu současných IT diplomových prací následovně: „Z pozice světového leadera v automobilovém vývoji můžeme konstatovat, že česká a slovenská stopa ve vývoji například autonomních vozidel je již dnes velice hluboká. Ostatně právě vítězná práce, která představila algoritmus autonomně ovládaného robota v neznámém prostředí, je důkazem, jak vyspělí v této oblasti diplomanti jsou.“

Že je spolupráce firem a diplomantů vysoce žádoucí, si myslí i Tomáš Krátký ze společnosti Profinit. Ta každoročně soutěž IT SPY spoluorganizuje a s univerzitami úzce spolupracuje. „V Profinitu jsme si například vytvořili vlastní systém interního vzdělávání, který je určený pro nové kolegy a nenásilně navazuje na vysokou školu. Dokážeme tak skvěle pokračovat v dobré práci, kterou započaly české a slovenské univerzity, a maximálně tak zhodnotit schopnosti bývalých studentů. I díky tomu se celá řada kvalitních diplomových projektů dostane do světa.“

Soutěž IT SPY se v letošním roce konala již po desáté. Účastnilo se jí 1579 absolventů z akademického roku 2018/19 ze 17 IT fakult v České republice a na Slovensku. Vítěz kromě akademického uznání získal také 1000 eur na další rozvoj projektu. Na všechny projekty se můžete podívat na webu http://www.itspy.cz/cz/galerie-nejlepsich/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
ING. LIBUŠE PETRŽÍLKOVÁ
E-mail: 
LIBUSE.PETRZILKOVA@FEL.CVUT.CZ
Telefon: 
+420 731 077 387