Datum zveřejnění: 
13. 12. 2019
V pondělí 16. prosince od 16.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) a v úterý 17. prosince se od 18.00 hodin v Nové budově FIT/FA ČVUT se uskuteční přednášky profesora Hiroshi Ishiiho, který představí revoluční vizi Tangible Bits a na ni navazující koncepci Radical Atoms. Hiroshi Ishii vede skupinu Tangible Media při MIT, jejímž cílem je převádět digitální informaci do takové formy, kterou můžeme vnímat svými smysly, a nejen na obrazovce.

Hiroshi Ishii, slavný profesor z Massechusettského technologického institutu, seznámí posluchače v pražském CAMPu a na ČVUT prostřednictvím svých designových projektů se svou představou o budoucnosti přenosu informací. Jeho filozofie se zakládá na přesahu vize, kdy je potřeba spojit vědu s uměním. Možnost doopravdy se dotknout přenášené informace, nebo dokonce schopnost data naprogramovat tak, že ve své hmotné formě budou moci interagovat s člověkem, takovou představu naplňují. Za svou práci na Tangible Bits dostal Ishii roku 2001 definitivu. V letošním roce získal cenu SIGCHI Lifetime Research Award za přínos, jenž od něj na poli interakce člověka a počítače získala vědecká obec za poslední čtvrtstoletí. 

„Profesor Hiroshi Ishii se pohybuje v oblasti mediálního umění, vizualizace a interakce. V jeho profilu jsem zaznamenal významné světové konference z oblasti HCI. S neustále se vyvíjejícími technologiemi roste potřeba hledat nové principy, jak člověk s nimi může komunikovat. Dnes prakticky neustále používáme různá multimediální rozhraní a v řadě případů se ukazuje, že není nutné používat vždy klávesnici nebo dokonce dotykovou obrazovku, ale způsobů komunikace existuje víc. To zajímá vývojáře různých aplikací včetně těch průmyslových, designérů, konstruktérů v automobilovém průmyslu nebo v architektuře,“ říká Ing. Roman Berka, Ph.D., vedoucí Institutu intermédií při Fakultě elektrotechnické na ČVUT.  

“Pozváni profesora Ishiiho vzešlo zcela přirozeně nejen ze stále intenzivnějšího zaměření naší fakulty na počítačovou grafiku, ale i z prosté touhy demonstrovat širokému publiku, především studenstvu, nečekané možnosti vizualizace dat, zaujmout je a snad i – alespoň trochu – inspirovat. Ukázat, že překryv vědy a umění existuje, ba dokonce je v mnohém prospěšný pro obě strany,” uvádí Ing. Radek Richtr, Ph.D., z Fakulty informačních technologií ČVUT.

Na Fakultě informačních technologií ČVUT je to například skupina Grafit věnující se počítačové grafice, IMPROlab laboratoř zpracování obrazu vedená doc. RNDr. Ing. Marcel Jiřinou, Ph.D., nebo síťová multimediální laboratoř SAGELab, která nabízí profesionální zázemí pro výuku v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální a rozšířené reality. Na Fakultě architektury ČVUT mají studenti průmyslového designu možnost spolupracovat s futuristicky smýšlejícími vyučujícími, např. prof. Marianem Karlem a MgA. Josefem Šafaříkem. Na Fakultě elektrotechnické ČVUT působí jedinečná výzkumná skupina HCI kolem prof. Pavla Slavíka a doc. Zdeňka Míkovce, která představuje středoevropskou špičku v oblasti návrhu a testování uživatelských rozhraní. A dala by se jmenovat i mnohá další pracoviště ČVUT.

„Problém jazyka a komunikace však řeší i řada uměleckých oborů z oblasti scénografie, filmu, tance anebo právě mediálního umění,“ tvrdí Ing. Roman Berka, Ph.D. A dodává: „Umožnit propojení uměleckého a technologického světa, čímž se mimochodem zabývá Institut intermédií ČVUT, s cílem vzájemně se inspirovat a posouvat technologie v souladu s potřebami člověka, má obrovský potenciál v tom, po čem všichni volají – tedy nová inovativní řešení. Kreativní průmysl je stále v tomto ohledu ne zcela dobře využitý potenciál a návštěva prof. Hiroshiho Ishii tedy zapadá jak v prostoru, tak v čase.“

Přednášky proběhnou v anglickém jazyce a jsou zdarma.

Stránka s projekty: https://tangible.media.mit.edu/projects/

Kdy:

16. prosince od 16.00 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP Praha), Vyšehradská 51, Praha 2

17. prosince od 18.00 hodin v Nové budově ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, posluchárna T9:105

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
NIKOLA LÖRINCZOVÁ
E-mail: 
PR@IPR.PRAHA.EU
Telefon: 
+420 605 560 277