Datum zveřejnění: 
11. 12. 2019
ELLIS (The European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) - Evropská laboratoř pro umělou inteligenci vyhlásila 10. prosince na konferenci NeurIPS v kanadském Vancouveru založení 17 tzv. ELLIS units, tedy poboček, které mají za cíl vytvořit pro evropské vědce v oborech založených na strojovém učení špičkové podmínky srovnatelné s nejlepšími světovými pracovišti. Jednou z poboček ELLIS, které se budou nacházet v 10 evropských zemích a Izraeli, se stal i Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT.

Cílem ELLIS je nastavit v evropském prostoru prvotřídní podmínky pro vědeckou práci a zajistit spolupráci jednotlivých součástí ELLIS tak, aby se evropský výzkum v oblastech založených na strojovém učení stal světovou jedničkou s pozitivním dopadem na ekonomiku a společnost.  Zřízení poboček ELLIS je dalším krokem k realizaci dlouhodobé vize ELLIS, kterou je vytvoření mezivládního evropského programu podle vzoru Evropské laboratoře pro molekulární biologii (EMBL). 

Česká pobočka je založena na vědcích, kteří přišli do CIIRC ČVUT ze zahraničí a vedou zde excelentní týmy OP VVV zabývající se výzkumem v různých oblastech umělé inteligence – Josef Šivic, Josef Urban a Robert Babuška. První dva jmenovaní jsou i nositelé prestižních ERC grantů. Dále českou pobočku tvoří Tomáš Pajdla, který je členem ELLIS a na CIIRC ČVUT vede skupinu aplikované algebry a geometrie, a Tomáš Mikolov, který se z prestižních výzkumných pozic ve společnostech Facebook či Google vrací do Česka a na CIIRC ČVUT si buduje výzkumný tým se zaměřením na výzkum obecné umělé inteligence. Tato mezinárodně uznávaná jména a jejich výzkumné týmy jsou základem pro nastavení aktivní spolupráce nejen v rámci ELLIS, ale i s organizacemi a vědeckými týmy v České republice a pro vytvoření prostředí, které bude dlouhodobě atraktivní pro špičky v oboru.  

„Pokud se chce Evropa vyšvihnout do čela v oblasti umělé inteligence a vést výzkum s důrazem na etické hodnoty uznávané v evropském prostoru, je třeba, aby zde byly nastaveny kvalitní podmínky pro dlouhodobý základní výzkum, a právě to se ELLIS snaží zajistit. Být  součástí ELLIS je pro Českou republiku výjimečná příležitost,” vysvětluje Josef Šivic, člen představenstva ELLIS, který působí vedle CIIRC ČVUT i na francouzském institutu INRIA.  „Získání ELLIS unit na CIIRC ČVUT je i oceněním naší dosavadní práce. Je zde unikátní prostředí, které stimuluje tvorbu základních výzkumných výsledků a jejich následný převod do konkrétních aplikací  s dopadem na ekonomiku a společnost,” dodává Šivic.   

ELLIS není jedinou mezinárodní iniciativou v oblasti umělé inteligence, které se CIIRC ČVUT účastní.  „Pokud chceme nejen být vidět na výzkumné mapě Evropy, ale být přizváni k formování výzkumné budoucnosti v oblasti AI, je nutná mezinárodní spolupráce s opravdovými špičkami světové vědy, které jsou v oblasti strojového učení organizováni právě v ELLIS,“ vysvětluje strategii, díky které se během několika let od svého založení stal CIIRC ČVUT centrem excelence, vědecký ředitel CIIRC prof. Vladimír Mařík.  „Spolupracujeme dále s DFKI – německou laboratoří pro umělou inteligenci, INRIA (která má explicitní podíl na francouzské národní AI iniciativě PRAIRE) nebo CLAIRE. Nyní jsme také podali přihlášku projektu Evropského centra excelence Eternitis společně se 42 konsorciálními partnery,” doplňuje prof. Mařík. 

Pobočky ELLIS budou kromě Prahy také v Alicante, Amsterdamu, Curychu, Darmstadtu, Delftu, Freiburgu, Helsinkách, Kodani, Linci, Lausanne, Lovani, Oxfordu, Saarbrückenu, Tel Avivu, Tübingenu a Vídni. Výběr jednotlivých týmů vždy probíhal bez účasti vědců země, jejíž instituce se posuzovala, aby se předešlo konfliktu zájmů. Hlavni důraz byl kladen na prokázanou vědeckou excelenci a implementaci dlouhodobé vize ELLIS. Cílem do budoucna je nejen rozšiřovat síť poboček ELLIS, ale také organizace společných výzkumných programů nebo výměnné stáže zapojených institucí. Podporu ELLIS vyjádřily společnosti, jako je Audi, Bosch, Porsche, Siemens, Amazon, Facebook, Google, NVIDIA a řada dalších.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 725 734 830