Datum zveřejnění: 
29. 11. 2019
Evropský grant H2020 AERIAL-CORE: AERIAL Kognitivní integrovaný víceúčelový robotický systém s rozšířeným provozním dosahem a bezpečností bude řešit tým Dr. Martina Sasky. Doc. Ondřej Chum se díky grantu ERC.cz bude věnovat tématu Zobecněné vyhledávání v obrazech a obrazových relací a Dr. Matěj Hoffmann získal podporu GAČR projektů excelence v základním výzkumu - EXPRO pro řešení úlohy vědomí celého povrchu těla pro bezpečnou a přirozenou interakci: od mozku ke kolaborativním robotům.

Hlavním cílem výzkumu skupiny multirobotických systémů, které na katedře kybernetiky vede Dr. Martin Saska, bude vývoj základních technologických modulů a integrovaného leteckého kognitivního robotického systému (dronů), který bude mít doposud nedosažitelné schopnosti v operačním dosahu a bezpečnosti při interakci s lidmi, například při lidsko-robotické spolupráci při práci ve výškách. Typickým příkladem můžou být opravy či inspekce stožáru vysokého napětí nebo obecně výškových budov. Výzkumníci budou řešit několik zásadních výzev, včetně toho jak zkombinovat velký operační rozsah robotů s požadavkem na centimetrovou přesnost polohování, jak vyřešit problém řízení letu se silovým kontaktem s člověkem či infrastrukturou a jak zaručit bezpečí spolupráce robota a člověka.

projektu doc. Ondřeje Chuma bude automatické vyhledávání v digitálních obrazech zobecněno nad rámec obvyklého hledání vizuální podobnosti. Výzkumný tým bude studovat různé definice příbuznosti a navrhne algoritmy pro efektivní vyhledávání a vynalezne nové datové-informační reprezentace. Aplikace zahrnou vizuální lokalizaci s významnou změnou pohledu a osvětlení (den a noc), dále vyhledávání rozmanitosti v měnících se prostředích (například změny v městských oblastech, nebo vývoj ledovce), multimodální vyhledávání (vyhledávání obrázků na základě náčrtu), ale také na vyhledávání již řešených případů v medicíně. To povede k přesnějšímu určení diagnózy pacienta.

Rychle rostoucí trh robotů spolupracujících s člověkem přímo, tedy bez pevných a jiných obvyklých a obtěžujících zábran vyžaduje zajištění lidské bezpečnosti pomocí specifických technologií, jako je omezení působení robotické síly nebo detekce kontaktu a zastavení robota na základě naměření vzájemného silového působení. Lidé si uvědomují celé své tělo v prostoru na základě dynamického propojování multimodálních senzorických informací, díky čemuž jsou schopni adaptivních a flexibilních reakcí přizpůsobených kontextu. Právě tomuto tématu se věnuje Dr. Matěj Hoffmann. Během pětiletého výzkumu se jeho skupina bude věnovat výzkumu porozumění mechanismů reprezentace těla a peripersonálních prostorů v mozku, a to vytvořením vtělených výpočetních modelů na humanoidních robotech. Výstupy modelů budou využity k návrhu nových modulů pro strojové vnímání a řízení robotů v přítomnosti lidí a ve spolupráci robotů a lidí.

K vynikajícímu výsledku vědců z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se vyjádřil vedoucí katedry kybernetiky doc. Tomáš Svoboda, který uvedl: „Svým mladým kolegům gratuluji k velkému úspěchu v nelehkých grantových soutěžích. Díky tomuto úspěchu zintenzivníme výzkumné aktivity v oblasti umělé inteligence, strojového učení a autonomních systémů-robotů. Zapojíme ještě více studentů do výzkumných úkolů a výzkumný proces ovlivní naši výuku v odborných předmětech. Blízké propojení výzkumu a výuky je jedním z pilířů výzkumné univerzity.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420 731 077 387