Datum zveřejnění: 
20. 11. 2019
Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze otevírá koncem roku novou laboratoř a unikátní učebnu, které si budou moci poprvé prohlédnout právě zájemci o studium na Dni otevřených dveří dne 22. listopadu (ul. Sportovců 2311, Kladno).

Veřejnosti bude umožněno prohlédnout laboratoře i odborné učebny pro výuku zdravotnických programů, zejména pak Laboratoř anatomických modelů s plastinovanými těly, Laboratoř biochemie nebo fakultní sanitku. Zájemci o zdravotnické záchranářství si prohlédnou nově zakoupené simulátory, např. sofistikovaný high-tech simulátor kojence. Studenti předvedou zájemcům ukázky základní monitorace životních funkcí a ošetřovatelské péče.

Pro ty, kteří chtějí studovat na fakultě bezpečnostní obory, bude poprvé představena unikátní učebna pro zásah složek IZS ve virtuálním prostředí, která bude sloužit pro výcvik krizových manažerů. „Ve virtuálním prostředí bude možné simulovat prakticky jakoukoliv mimořádnou událost, což je zásadním přínosem této technologie. Simulace jsou doplněny o videomapping, který umožňuje doplňující vizualizaci mimořádných událostí, včetně zobrazení následků na okolní krajinu různého typu, městskou a průmyslovou zástavbu či letiště. Při výuce je tedy využito vysoké variability modelu a demonstrace vlivu okolního terénu na vývoj mimořádné události. Díky moderním výukovým metodám jsou naši absolventi lépe připravováni pro praxi,“ sdělil vedoucí katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr. h. c.

Součástí programu bude i představení celní správy s velkokapacitním mobilním rentgenem a mobilní laboratoří a další technikou využívanou celníky. V pásmu dynamických ukázek bude představen cvičený služební pes na vyhledávání tabákových výrobků.

Laboratoře pro výuku technických programů a oborů jsou umístěny ve druhé budově fakulty (nám. Sítná 3105, Kladno) a budou zájemcům rovněž otevřeny. Studenti si vyzkouší na vlastní kůži některé jednoduché experimenty. Jde například o Laboratoř jednotky intenzivní péče s celotělovým simulátorem nebo laboratoře na výuku budoucích optiků.

Proděkan pro studium a pedagogickou činnost doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D., k tomu dodává: „Naše fakulta se v současné době více zaměřuje na přiblížení unikátních prostor a přístrojů studentům středních škol tak, aby si rozšířili své středoškolské znalosti tím, že si vyzkouší experimenty na vlastní kůži pod odborným dohledem vysokoškolských pedagogů fakulty.“

Více o akci, studijních programech a Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT naleznete na stránkách http://fbmi.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Ida Skopalová
E-mail: 
skopalova@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 355 053