Datum zveřejnění: 
6. 11. 2019
Dny otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze v termínu 15. a 16. listopadu představí středoškolákům možnosti studia, studenti budou moci zavítat i do laboratoří a experimentálních center fakulty. V sobotu si školu budou moci při speciálních exkurzích prohlédnout i její absolventi.

Po oba dny jsou pro středoškoláky a jejich rodiče od 10.00 hodin připraveny informace o bakalářských studijních programech. „Zde se seznámí s našimi třemi základními směry studia, stavebnictvím, architekturou a geodezií, a dozvědí se tematická zaměření a rozdíly mezi studijními programy,“ vysvětluje prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT. „Zájemcům o studium v následujícím akademickém roce také doporučuji navštívit přednášku s informacemi o přijímačkách. Dostanou zde informace k postupu přijímacího řízení a získají i tipy na přípravu ke zkouškám,“ dodává Zuzana Pešková. Tato přednáška začne v 11.30 hod a informace se budou opakovat vždy po patnácti minutách až do 14.00 hodin, takže si středoškoláci mohou najít čas, který jim bude nejvíce vyhovovat.

„Zároveň mezi 9. až 14. hodinou bude v Ateliéru D probíhat prezentace odborných činností na fakultě a bude možné zhlédnout ukázky studentských prací. Návštěvníci se zde budou moci i osobně setkat se zástupci odborných kateder a seznámit se s aktuálními tématy, které se na fakultě řeší,“ říká prof. Karel Kabele, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy Fakulty stavební ČVUT. Den si lze zpestřit i exkurzí do zajímavých míst fakulty, jako je Experimentální centrum, Laboratoř technických zařízení budov, Studio membránové architektury či Geodetická laboratoř s hvězdárnou.

V sobotu je připraven i tradiční program pro absolventy, kteří mohou využít této příležitosti pro setkání bývalých spolužáků, a po neformálním setkání s vedením fakulty ve 12.00 hodin si následně prohlédnout jednotlivé prostory školy.

Dny otevřených dveří na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice, budou probíhat v pátek a v sobotu 15. a 16. listopadu od 9.00 hodin. Podrobný program je k dispozici na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716