Datum zveřejnění: 
23. 10. 2019
Unikátní gobelín od Cyrila Boudy, skleněná plastika „Kniha“ od světoznámých sklářů Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové, ozdobná dělicí mříž kombinující kov a sklo od Jaroslava Lieslera či „Lavička Ferdinanda Vaňka“ od Ley Dostálové a Petra Pištěka. Cílem projektu „Hmotnost“, který vznikl na Fakultě stavební ČVUT, bylo poprvé v historii zmapovat a jako celek představit umělecká díla, která se nacházejí ve vysokoškolském areálu v pražských Dejvicích. Některé artefakty lze vidět při běžné cestě kampusem, mnohé se však nacházejí v prostorách, jež nejsou veřejnosti běžně přístupné. Výstavu fotografií těchto uměleckých objektů lze od 23. října do 15. listopadu zhlédnout v Trmalově vile v Praze – Strašnicích.

V dejvickém kampusu se nachází mnoho uměleckých děl. Některá jsou samostatně stojící, jiná přímo integrovaná do staveb, řada jich přitom byla koncipována jako přímá součást stavby. Projekt Hmotnost, který vznikl na Fakultě stavební ČVUT v Praze, na katedře architektury, zmapoval nejen třicítku těchto děl, ale chtěl také ukázat jejich kvality. Chtěl upozornit na estetickou a materiálovou různorodost i tvorbu předních výtvarníků, jejichž díla se dostávala do každodenního kontaktu s uživateli kampusu, aniž by byla vnímána, oceňována a odborně zhodnocena. Cílem projektu je také poukázat na nutnost údržby a ochrany těchto uměleckých děl. Součástí mapování bylo i nafotografování a filmování těchto objektů.

„Od šedesátých do osmdesátých let minulého století byla povinnou součástí projektové dokumentace veřejných staveb předem vytvořená výtvarná koncepce.  Budovy díky tomu ve výsledku obsahovaly desítky nejrůznějších výtvarných a uměleckých artefaktů. V areálu ČVUT tak každý z jeho objektů získal vlastní uměleckou sbírku ikonograficky zaměřenou na techniku. Množství výtvarných děl přímo souviselo s významností budovy,“ vysvětluje Ing. arch. Marek Mach z Fakulty stavební ČVUT, katedry architektury, který je iniciátorem celého projektu mapování výtvarných děl.

Umělecká díla v kampusu jsou jak na fasádách, ve vstupních prostorách a okolní zeleni a tvoří i součást budov samých – nacházejí se ve foyer, chodbách, zasedacích místnostech i posluchárnách. „Nejde přitom pouze o klasické plastiky či závěsné obrazy, ale i o užitnější, abstraktnější či experimentálnější díla, jako třeba informační systém, osvětlovadla, barevné pojetí nebo sochařsky „land-artové“ zpracování terénu,“ upřesňuje Marek Mach.

Projekt Hmotnost vznikl v rámci jednoročního grantu SGS Zmapování výtvarných děl budovy Fakulty stavební ČVUT v Praze a kampusu ČVUT. Fotografie ukazující jednotlivá díla včetně jejich zasazení do prostor kampusu lze vidět na výstavě v Trmalově vile v Praze – Strašnicích od 23. října do 15. listopadu 2019. Zájemci o bližší seznámení s jednotlivými artefakty přímo v kampusu se mohou orientovat podle mapy uměleckých děl, kterou najdou na webu projektu: http://hmotnost.cvut.cz/. Na stránce je umístěno i video přibližující vybraná umělecká díla jak v kontextu budov, tak v detailu ukazujícím jejich uměleckou i materiálovou a tematickou různorodost. Na projektu se společně podíleli zaměstnanci a studenti Fakulty stavební a Fakulty architektury ČVUT v Praze, doc. Lenka Popelová, Ing. arch. Marek Mach, Ing. arch. Veronika Kastlová, Ing. arch. Martin Štibor, Mgr. Veronika Vicherková, Miloš Sedláček a Matěj Kvasnička.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716