Datum zveřejnění: 
17. 10. 2019
Archiv ČVUT připravil k letošnímu kulatému výročí 17. listopadu dvě výstavy, které připomenou události let 1939 a 1989 z pohledu Českého vysokého učení technického v Praze. Výstava Ponurý podzim 1939 bude k vidění od 6. do 16. listopadu v Masarykově koleji ČVUT (Thákurova 1, Praha 6). Výstava Sametový podzim 1989 bude otevřena od 14. listopadu do 1. prosince v budově ČVUT–CIIRC (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6).

„Po protestech proti okupační moci v protektorátu v říjnu a listopadu 1939 se nacisté rozhodli pro okamžitou odvetu. Protože se těchto demonstrací účastnili z velké části studenti, postihl hněv okupantů právě je. Byly uzavřeny české vysoké školy, devět představitelů studentských organizací bylo bez soudu popraveno a asi 1200 studentů odvlečeno do koncentračního tábora Sachsenhausen. Mezi popravenými a zatčenými byli i studenti ČVUT. Nelehký osud čekal i budovy a majetek ČVUT,“ uvádí Mgr. Kristýna Janečková z Archivu ČVUT. 

Výstavu Ponurý podzim 1939 bude tvořit deset posterů s texty, reprodukcemi fotografií a dobových dokumentů, které se nacházejí v Archivu ČVUT. V některých případech se jedná o unikátní dokumenty. Jejich jedinečnost spočívá jednak v tom, že jsou vzácné svým obsahem, jako například fotografie z interiérů obsazených budov školy. Jiné poukážou na hrdinství těch, o nichž pojednávají, například index asistenta Alfreda Bolka, který obsahuje potvrzení, že byl jeho majitel vězněn v koncentračním táboře. Nelze opomenout ani matriku, kde je u jména popraveného studenta Marka Frauwirtha připsána poznámka: „Byl nacisty 17. listopadu 1939 ráno popraven, mezi prvními vysokoškolskými studenty počtem devíti.“ Tyto dokumenty v sobě skrývají silný lidský příběh. Stejně tak zajímavé jsou i osudy dokumentů samých, jejichž existence někdy „visela na vlásku". To byl případ právě i studentských matrik, které byly zachráněny jen díky osobnímu nasazení řadových zaměstnanců ČVUT.

Výstava chce připomenout statečnost nejen jejich ale i pedagogů, kteří se angažovali v odboji. Někteří v tomto boji za svobodu položili své životy. Můžeme jmenovat profesory Viktora Felbera a Leopolda Šrámka. Aktivní byli ale i posluchači ČVUT, kteří se účastnili odboje ve Velké Británii. Spolu se svými kolegy z dalších vysokých škol se zasazovali o to, aby 17. listopad byl vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva, čehož dosáhli roku 1941. Tento jejich odkaz je živý dodnes. 

Vernisáž výstavy Ponurý podzim 1939 se uskuteční 5. listopadu od 15.00 hodin. Výstavu doplní ve čtvrtek 14. listopadu v přednáškové místnosti C3-135 Fakulty elektrotechnické ČVUT v Dejvicích od 17.00 hodin doprovodná přednáška PhDr. Mileny Josefovičové, Ph.D.

Výstava Sametový podzim 1989 ČVUT mapuje dění na nejstarší a největší technické vysoké škole na přelomu let 1989/1990, a to v kontextu celospolečenských dobových událostí. „Od událostí 17. listopadu 1989 a studentského hnutí se přesouvá ke konkrétním důsledkům sametové revoluce na ČVUT, kde v rychlém sledu došlo ke kompletní personální obměně na takřka všech vedoucích postech,“ dodává PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D., z Archivu ČVUT. Textovou část výstavy doprovází fotografický materiál z fondů Archivu ČVUT, ale i Archivu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Vojenského historického ústavu, České tiskové kanceláře či z osobního archivu PhDr. Radka Hauberta a dalších. Vernisáž výstavy proběhne 13. listopadu 2019 v budově ČVUT-CIIRC od 10.00 hodin. 

Více informací k výstavám najdete na: https://sway.office.com/DtbY4CmBhTmoV7Vt?ref=Link

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Kristýna Janečková
E-mail: 
kristyna.janeckova@cvut.cz
Telefon: 
+420 224 353 552
Pracoviště: 
Archiv ČVUT