Datum zveřejnění: 
26. 9. 2019
Možnosti využití virtuální a rozšířené reality pro řízení průmyslové výroby na dálku nebo systém pro její rychlé přizpůsobení podle momentálních potřeb zákazníka či dostupných výrobních prostředků. Toto je jen zlomek toho, co budou výzkumníci vyvíjet v projektu RICAIP. RICAIP, který byl dnes za účasti více než stovky významných hostů slavnostně zahájen v Praze na CIIRC ČVUT, posouvá hranice nynějšího chápání automatizované průmyslové výroby směrem k výrobě flexibilní, distribuované.

Rozhodnutí o podpoře pro RICAIP (anglická zkratka pro Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu) přišlo z Evropské komise na jaře tohoto roku, oficiálně projekt startuje v září. V následujících více než šesti letech budou moci partneři projektu RICAIP čerpat podporu dosahující téměř 50 mil. eur (1,2 mld. Kč). Vznikne tak Evropské centrum excelence pro pokročilou průmyslovou výrobu, největší v oblasti umělé inteligence (AI) a průmyslové robotiky, které stojí na strategické spolupráci ČR a SRN. Partnery projektu jsou jeho hlavní koordinátor CIIRC ČVUT, dále CEITEC VUT a za německou stranu DFKI a ZeMA sídlící v Saarbrückenu.

Generální ředitel Evropské komise Jean-Eric Paquet zdůraznil, že získání této podpory je oceněním výjimečné kvality hodnoceného projektu a upozornil, že od EU získal financování jen každý patnáctý z jinak obecně velmi kvalitních předložených projektů. Řekl tak o dva dny dříve v Bruselu při slavnostním podpisu dokumentu, kterým EU přiděluje částku 15 milionů eur na vybudování Centra excelence RICAIP. Zbývající část financí bude hrazena z evropských strukturálních fondů a národních zdrojů.

„Je to významný projekt podporující Národní inovační strategii i Národní strategii pro umělou inteligenci. Je plně konzistentní s úsilím EU o posílení výzkumu v oblasti průmyslové výroby o výsledky výzkumu v oblasti AI,“ uvedl ve své video zdravici ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Jsem přesvědčen, že projekt poskytne významnou podporu malým a středním firmám a stane se také nástrojem pro efektivní rozšíření spolupráce s německými partnery a ke zvýšení našeho přínosu rozvoji výrobního potenciálu EU,“ dodal a ujistil přítomné o důležitosti projektu a plné podpoře ze strany české vlády.

Slavnostní ceremonie se zúčastnil také profesor Wolfgang Wahlster, jeden ze zakladatelů konceptu Průmyslu 4.0 (tzv. Industrie 4.0) a iniciátor projektu RICAIP, někdejší ředitel centra DFKI a jeho současný hlavní poradce. Při této příležitosti obdržel prof. Wolfgang Wahlster medaili CIIRC ČVUT. Medaile byla také udělena za dlouholetou spolupráci a přínos k rozvoji českého průmyslu Eduardu Palíškovi, generálnímu řediteli Siemens ČR.

„Průmyslová AI pro Průmysl 4.0 je motorem inovací pro české a německé národní ekonomiky,“ uvádí profesor Wolfgang Wahlster a vysvětluje dále: „protože obě jsou silně závislé na exportu vysoce kvalitních, špičkových fyzických produktů jako základu pro inteligentní služby a nové obchodní modely. Spolu s našimi českými přáteli a spolupracujícími partnery na CIIRC ČVUT uděláme, co bude v našich silách, aby se RICAIP stal ʿMekkouʾ pro příznivce Industrie 4.0.“

„Digitální revoluce připravuje cestu k inteligentním výrobkům a výrobě s větší flexibilitou, výrazně menší spotřebou zdrojů a vyšší mírou individualizace zaměřené na zákazníka,“ potvrzuje jeho slova profesorka Jana Koehler, která stojí od února tohoto roku v čele DFKI, a dodává: „RICAIP bude hnací silou a aktivátorem této revoluce pro českou a německou ekonomiku.“

„Nově budované centrum RICAIP má skutečně evropský formát a bude sloužit výzkumu v oblasti inteligentní výroby napříč Evropou. Samozřejmě významná část kapacity posílí modernizaci českých malých a středních firem. Významná je i ta skutečnost, že RICAIP přispěje k rozšíření moderní výchovy studentů a doktorandů na ČVUT a VUT,“ uvádí profesor Vladimír Mařík, vědecký ředitel CIIRC ČVUT.

Centrum RICAIP již od začátku klade důraz na strategická mezinárodní partnerství. Významnou roli v této spolupráci hraje CLAIRE-AI, největší světová asociace výzkumných skupin a institutů pro umělou inteligenci a v poslední době se nejdynamičtěji rozvíjející evropská výzkumná síť AI. Za pouhý rok od jejího vzniku podpořily CLAIRE tisíce vědců v celkem 34 zemích. „CLAIRE a RICAIP jsou velmi synergické, a mít tedy silné zastoupení obou organizací zde v Praze je dobré pro Českou republiku a ještě lepší pro Evropu,“ zdůraznil zakladatel této iniciativy profesor Holger Hoos z nizozemské Leiden University, když symbolicky v CIIRC otevřel pražskou kancelář CLAIRE. RICAIP a CLAIRE tedy nyní spojují nejen společné výzvy na poli AI, ale také prostory českého institutu v Praze-Dejvicích.

Vyjádření ostatních partnerů a hostů

Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
„V umělé inteligenci, robotizaci a dalších nových technologiích vidíme u nás ve Svazu průmyslu budoucnost průmyslu, a proto vítám aktivity, které pomohou podpořit rozvoj a využití těchto technologií. Jsem rád, že se podařilo získat podporu na vybudování výzkumného a inovačního centra pro pokročilou průmyslovou výrobu, a pěvně věřím, že tento projekt pomůže zejména malým a středním podnikům, protože to bude klíčové pro úspěšnou digitální transformaci ČR.“

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR
„Průmysl čekají v příštích letech významné technologické změny, na které musí být naše ekonomika připravena. Právě projekt RICAIP je jednou z cest, jak významně posunout téma průmyslu 4.0 a dát šanci vyniknout novým podnikatelským nápadům a prosadit je na mezinárodním poli. Hospodářská komora jako zakládající člen Národního centra Průmyslu 4.0 podobné projekty podporuje, protože naše hospodářství posouvají směrem k vyšší přidané hodnotě.“

Vojtěch Petráček, rektor ČVUT
„RICAIP zásadním způsobem přispěje k maximální návratnosti investic v oblasti vědy, znalostí a inovací. Rád bych také zdůraznil, že RICAIP přinese nové příležitosti zejména pro propojování výzkumu a vzdělávání v oblasti Průmyslu 4.0. Poptávka po mezioborové odborné přípravě se v příštích deseti letech zvýší exponenciálně. Z tohoto důvodu jsou aktivity RICAIP centra v oblasti vzdělávání zásadní a otevírají nové možnosti zejména studentům doktorských studijních programů a mladým výzkumným pracovníkům.“

Petr Štěpánek, rektor VUT
„Mezinárodní projekt RICAIP umožní nejen virtuální propojení různých laboratoří pro inteligentní výrobu v celé Evropě, ale přímo pro VUT přináší i možnost významné výzkumné spolupráce s německými partnery. Získání takto prestižního projektu je důkazem dobrých vědeckých výsledků excelentního centra CEITEC VUT i velkého potenciálu českých odborníků z oblasti kybernetiky a umělé inteligence.“

Radimír Vrba, ředitel CEITEC VUT
„Projekt RICAIP je logickým pokračováním aktivit CEITEC ve výzkumu vysoce automatizovaných systémů. Infrastruktura vybudovaná v rámci systému RICAIP poskytne výzkumným pracovníkům vynikající prostředí pro navrhování a ověřování řešení založených na umělé inteligenci pro výrobní technologie. Umožní to pochopitelně další rozvoj mezinárodní spolupráce. RICAIP tak bude významnou součástí regionálních a národních inovačních ekosystémů, zejména vlastní podporou spolupráce s inovativními malými a středními podniky.“

Rainer Müller, ředitel ZeMA
„RICAIP je důležitým krokem ke zintenzivnění a posílení naší zavedené česko-německé výzkumné spolupráce. ZeMA - Centrum pro mechatroniku a automatizační technologie vítá být součástí tohoto evropského projektu. Tato česko-německá spolupráce umožní průkopnický a aplikačně orientovaný výzkum a vývoj. RICAIP se stane také jádrem výzkumu a vývoje s dalšími evropskými partnery v oblasti Průmyslu 4.0, umělé inteligence a robotiky.“

Ondřej Velek, ředitel CIIRC ČVUT
„Společně s partnery jsme se v RICAIP zavázali, že budeme vytvářet technologie, které všem obyvatelům EU přinesou nové inovativní produkty vyrobené přesně dle jejich specifických požadavků. Udržitelnost takovéto produkce podporuje navíc i výroba v blízkosti místa spotřeby na univerzálních a inteligentních výrobních linkách v krátkém čase. Česká republika se svou průmyslovou tradicí si takovéto evropské Centrum excelence pro pokročilé výrobní technologie zaslouží.“

Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens ČR
„Nejdůležitější podmínkou pro dlouhodobou konkurenceschopnost průmyslu je co nejrychlejší implementace principů Průmyslu 4.0. Pro zavádění nových technologií a trendů jako jsou digitální dvojčata, umělá inteligence, aditivní výroba a samozřejmě distribuovaná výroba, je mezinárodní spolupráce vyspělých průmyslových zemí tím nejlepším počinem. Věřím, že česko-německá výzkumná spolupráce na projektu RICAIP přinese zajímavé výsledky, které pomohou evropským firmám všech velikostí posilovat svou tržní pozici.“

Holger Hoos, zakladatel iniciativy CLAIRE-AI
„CLAIRE se od počátku těší široké podpoře českých výzkumných pracovníků v oblasti AI, CIIRC ČVUT i české vlády a tato podpora hraje klíčovou roli při dosahování našeho úspěchu. Síla české AI komunity je také patrná v RICAIP, který se má stát mezinárodním lídrem ve výzkumu a inovacích pro oblast pokročilé distribuované průmyslové výrobě – tedy pro oblast klíčového významu pro evropský průmysl a ekonomiku a jednu z nejdůležitějších pro použití AI. “

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 725 734 830
Pracoviště: 
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT
Jméno: 
Ing. Mgr. Eva Doležalová
E-mail: 
eva.dolezalova@cvut.cz
Telefon: 
+420 724 281 107
Pracoviště: 
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT