Datum zveřejnění: 
8. 8. 2019
Největším zájem na výstavě ARCHITEKTURA bude zajisté o 25 nejlepších prací soutěže INSPIRELI AWARDS v kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě v Etiopii“. Tuto speciální soutěžní kategorii vypsalo Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze, katedrou architektury, a podle vítězného návrhu by ambasáda měla skutečně vzniknout. Spolu s tím se na výstavě představuje i výběr bakalářských a diplomových prací studentů Fakulty stavební ČVUT v programu Architektura a stavitelství v tomto akademickém roce. Návštěvníci tak mají unikátní možnost seznámit se s vnímáním architektury v podání studentů – budoucích architektů.

„Soutěže INSPIRELI AWARDS ve speciální kategorii „Návrh ambasády ČR v Addis Abebě“ se zúčastnilo 474 studentů z 38 zemí s 281 projektem. Mezinárodní porota složená z architektů z celého světa a zástupců vyhlašovatele soutěže - Ministerstva zahraničních věcí ČR - vybrala ze všech prací 25 projektů do finále. Jde přitom o studenty ze tří světadílů, 17 univerzit a 12 národností,“ říká jeden ze zakladatelů soutěže Ing. Karel Smejkal z Fakulty stavební ČVUT. Vítěz bude oznámen na slavnostním ceremoniálu 10. října na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Soutěžní podmínky pro návrh ambasády byly zadány natolik podrobně, aby bylo možné vítězný návrh dopracovat pro realizaci.

„Velký zájem studentů z celého světa o soutěž nás překvapil. Přihlášené práce jsou kreativní, pestré, výběr pouze 25 finalistů byl proto velmi náročný,“ říká Ing. Petr Kyslík z Ministerstva zahraničních věcí ČR, ředitel odboru správy majetku, který zajišťuje projekt realizace české ambasády v Addis Abebě v Etiopii. „Vybrané projekty nás zaujaly nejen kvalitou architektonického návrhu, ale také propracovaností dispozičního řešení, což svědčí o zájmu studentů pochopit složité provozní vazby areálu zastupitelského úřadu,“ dodává Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní Ministerstva zahraničních věcí ČR, který byl členem mezinárodní poroty.

Z České republiky se do finále dostalo devět prací. Pět z nich pochází z Fakulty stavební ČVUT. „Jsem rád, že se naši studenti do soutěže aktivně zapojili a dokázali se v hodnocení mezinárodní komise dostat až takto vysoko. Ukazuje to na jejich znalosti, talent i zájem o obor,“ říká prof. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT.

Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa. Na soutěži se podílí také společnost LEGO, jež věnuje výherci unikátní model jeho návrhu.

Soutěž INSPIRELI AWARDS založil v roce 2015 designér prof. Bořek Šípek spolu s Ing. Karlem Smejkalem z Fakulty stavební ČVUT. Práce hodnotí odborníci z řad světově uznávaných architektů jako anonymní, čímž je zajištěna objektivita soutěže.

Výstava ARCHITEKTURA se uskutečňuje pod záštitou kreativní platformy 3Kurátorek v západním křídle Invalidovny v ulici Sokolovská 24/ 136, Praha 8, zhlédnout ji lze od 9. srpna do 1. září, vždy od čtvrtka do neděle od 15 do 19 hodin.

Více informací naleznete na: www.inspireliawards.com

 

Finalisté soutěže o návrh zastupitelského úřadu ČR v Addis Abeba v Etiopii:

 

Argentina      

Tomas Rougier, Camila Ramayo Universidad Nacional de Moreno             

                                                       

Arménie        

Melsida Babayan, Angela Sargsyan, Jora Sagaryan, Ararat Ghambaryan NUACA

                                              

Brazílie          

Augusto Longarine, Luiz Sakata, Teo Butenas SantosUniversity of Sao Paulo

                                              

Česká republika

David Knížek, Jakub Šilhavý ČVUT FA - CTU Prague - Faculty of Architecture

                                              

Česká republika

Stanislav Lenert ČVUT FSV - CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture

                       

Česká republika

Daniel Boruch ČVUT FSV - CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture

                       

Česká republika

Michal Horák ČVUT FSV - CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture

                       

Česká republika

Michaela Bergová TUL - Technical University of Liberec, Faculty of Architecture

                                              

Česká republika

Jiří Palata VUT BR - Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering

                                              

Česká republika

Ondřej Slavíček ČVUT FSV - CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture

                       

Česká republika

Jakub Vašek ČVUT FSV - CTU in Prague - Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture

                       

Čína

Yi Zhang Beijing University of Civil Engineering and Architecture

                                                                      

Indie

Gaurav Bhilare Savitribai Phule Pune University

                                                                                             

Irán

Ramtin Silent, Ilia zardoost, Amir masoud Fardad, Ali Sadeghi, Mahsa Omidi, Saeed Toluei Azad Tehran University, Art & Architecture University, Department of Architecture, Tehran

 

Izrael

Ayellet KalimiWizo School of design – The Neri Bloomfield School of Design and Education, Haifa

                       

Izrael

DONIA HAMMAD Wizo School of design – The Neri Bloomfield School of Design and Education, Haifa

                       

Izrael

Anastasia Pokalchuk Wizo School of design – The Neri Bloomfield School of Design and Education, Haifa

                       

Izrael

Elias Mwes Wizo School of design – The Neri Bloomfield School of Design and Education, Haifa

                                  

Libanon

Bilal el hage Hussein, Abdul Rahim Hamze, Bazla Shahid, Eastern Mediterranean University

 

Německo

Markus Schiemann, Jasper EckStaatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Faculty of Architecture, Stuttgart, Germany

 

Německo

Marvin Schmidt Hochschule Bochum

                                                                                                         

Polsko

Patrycja Czechowska Wroclaw University of Technology, (Politechnika Wrocławska), Faculty of Architecture, Wrocław

           

Polsko

Anna Mierzyńska, Andrzej Chuchra West Pomeranian University of Technology, (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), Faculty of Civil Engineering and Architecture, [Szczecin]

 

Slovensko

Kristína Boháčová, Jana Hájková STU - Slovak University of Technology in Bratislava, Fakulty of Architecture

           

Česko

Barbora Červeňová, Václav Ulč, Jan Vagaday ČVUT FA - CTU Prague - Faculty of Architecture

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716