Datum zveřejnění: 
6. 8. 2019
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) navázala intenzivní spolupráci v oblasti vědy a výzkumu s belgickou Univerzitou v Antverpách. Díky unikátnímu dvojitému doktorskému studijnímu programu je možné absolvovat na obou univerzitách současně, a tedy za výrazně kratší dobu, než kdyby studium probíhalo zvlášť. Výsledkem jsou diplomy z domácí a spřátelené zahraniční univerzity.

Fakulta má dlouhodobě za cíl zaměřovat se na vědu a výzkum a propojovat své znalosti a zkušenosti i s významnými zahraničními univerzitami. Několikaletá intenzivní spolupráce mezi vedením Fakulty aplikované ekonomie Univerzity v Antverpách (FAE UA) a FIT ČVUT vedla k tomu, že se obě vedení dohodla o jejím formálním zastřešení. Z tohoto důvodu v roce 2018 začaly diskuse ohledně doktorandského Double Degree Program.

Spolupráce obou fakult vyvrcholila dne 6. června 2019 podpisem Memoranda o porozumění. FIT ČVUT odteď svým studentům se zaměřením na softwarové inženýrství nabízí prestižní příležitost získat dvojité Ph.D.,“ říká doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D, zakladatel a vedoucí Centra pro konceptuální modelování a implementace (CCMi) při Katedře softwarového inženýrství. 

Podmínkou tohoto programu je, že si partnerské univerzity vzájemně uznají vybrané předměty v daném studijním programu a studijní plán je sestaven tak, aby odpovídal požadavkům k udělení diplomu na obou univerzitách. Úspěšné dokončení tohoto programu, jehož výsledkem jsou mimo jiné diplomy z více než jedné země, je nejen prestižní, ale dává absolventům nespornou výhodu na trhu práce.

První se do tohoto double degree programu hlásí Ing. Marek Suchánek, doktorand, který nyní na FIT ČVUT čerstvě obhájil doktorské minimum na téma Ontologická brána propojující konceptuální modely a normalizované systémy. Doc. Pergl k tomu dodává: „V tuto chvíli připravujeme praktické a procesní náležitosti pro hladký průběh. Ing. Suchánek, jakožto neohrožený průkopník, bude s velkou pravděpodobností děkanem pověřen rolí koordinátora double degree programu, a bude tak nápomocný dalším zájemcům.“ 

Zaštítit spolupráci mezi FIT ČVUT a FAE UA se podařilo díky děkanovi FIT, doc. RNDr. Ing. Marcelu Jiřinovi, Ph.D. Hlavní zásluhu na realizaci této myšlenky měl proděkan pro vědu a výzkum doc. Ing. Štěpán Starosta, Ph.D., který dával Memorandum o porozumění s našimi belgickými partnery dohromady.

FIT ČVUT od roku 2015 nabízí oborově-povinný předmět Normalized Software Systems, který každý rok vyučují profesoři z FAE UA. Tento předmět se stává stále oblíbenějším. 

„Abychom uspokojili zájem studentů po technických detailech i praxi přesahující rámec předmětu, od roku 2018 nabízíme též NS Summer School, možnost pro studenty vycestovat do Univerzity v Antverpách,“ říká Ing. Michal Valenta, Ph.D., vedoucí Katedry softwarového inženýrství. „Věříme, že spolupráce s Univerzitou v Antverpách bude nyní pro řadu studentů ještě zajímavější a těšíme se na další zájem z řad studentů všech úrovní,“ uzavírá Valenta.

Na Univerzitě v Antverpách pracují na velkém průlomu v softwarovém inženýrství za posledních několik desítek let: aplikování teorie normalizovaných systémů na udržitelnost rozvoje velkých informačních systémů. Ačkoliv udržitelnost rozvoje je tradiční téma, přístup k této problematice v Antverpách je výjimečný ve své exaktnosti, dokazatelnosti a též významných aplikací v praxi.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Pavla Bradáčová
E-mail: 
pr@fit.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 359 819