Datum zveřejnění: 
20. 6. 2019
České vysoké učení technické v Praze se pro rok 2020 výrazně zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit QS World University Rankings. Umístilo se v celkovém hodnocení na 498. místě, což je významný posun o 40 míst oproti hodnocení pro rok 2019.

 „Umístění ČVUT mezi 500 nejlepších univerzit na světě je skvělým pokrokem. Vzestup v hodnocení naší univerzity odráží kvalitní práci všech zaměstnanců a studentů ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení do vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit, které přinášejí ovoce ve formě publikací, patentů a dalších realizovaných projektů,“ uvedl k hodnocení doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT. 

Žebříček zpracovává přes deset let poradenská společnost QS. Výsledky zahrnují šest kritérií, a to akademickou pověst, pověst u zaměstnavatelů, počty citací, počty citací na akademického pracovníka, počty zahraničních pracovníků, počty zahraničních studentů a poměr mezi studenty a učiteli. První dvě kritéria se vyhodnocují na základě celosvětového dotazníkového šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, citace se určují na základě údajů v databázi Scopus společnosti Elsevier. Zbylá kritéria jsou interní data univerzity. Detailní popis metodiky QS World University Rankings je volně přístupný na adrese:

https://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings.

QS World University Rankings hodnotí ČVUT stejnými normami jako ostatní univerzity ve světě. Kvalitní základní, aplikovaný i inovační výzkum jsou jádrem posunu ČVUT v mezinárodní reputaci spolu se snahou o zkvalitňování studia a rozšiřování mezinárodní spolupráce v pedagogické i výzkumné oblasti, výměny studentů a akademických pracovníků. Nedílnou součástí podmínek pro tento pozitivní vývoj je zvýšení zahraničních akademických a výzkumných pracovníků a úspěch základního a aplikovaného výzkumu na ČVUT v Praze. 

Oborová hodnocení nebývají zveřejněna v červnu, hodnocení probíhá později. Na webových stranách http://www.topuniversities.com/ lze nalézt podrobný přehled oceňovaných škol.

Vývoj pořadí ČVUT v Praze podle žebříčku QS World University Rankings:

 

rok

celkové hodnocení

2019

531-540

2018

491-500

2017

501-550

2016

451-460

2015

411-420

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
E-mail: 
zbynek.skvor@cvut.cz
Telefon: 
224 353 671