Datum zveřejnění: 
18. 6. 2019
17. června se v prostorách Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) konala 3. plenární schůze platformy AICZECHIA, která vyslala do českého prostoru jasný vzkaz: je nezbytné, aby Česko vystupovalo v oblasti umělé inteligence navenek jednotně a s jasnou vizí a podporou vlády. Je to základní podmínkou pro úspěšnou implementaci Národní strategie pro umělou inteligenci (NAIS) v České republice a získání podpory v rámci Evropské unie či organizací jako jsou ELLIS a CLAIRE. AICZECHIA usiluje o to stát se respektovaným akademickým partnerem vládních orgánů při naplňování NAIS.

Na úvod jednání vystoupil s krátkým proslovem Tomáš Mikolov, velmi úspěšný výzkumník v oblasti AI a Laureát Ceny Neuron za významný vědecký objev za rok 2018. Zaměřil se na to, jak zvýraznit pozici českého výzkumu v AI ve světě.

Jednání se účastnila i Ing. Veronika Kramaříková, MBA, ředitelka Odboru strategie Ministerstva průmyslu a obchodu, která informovala o možnostech podpory AI projektů ze strany státní administrativy a která potvrdila i potřebu, aby Česká republika vystupovala v záležitostech AI navenek jednotně. Jen tak bude možné v Česku vybudovat Evropské centrum excelence. 

Zároveň na tomto setkání navrhl dočasný vedoucí iniciativy profesor Vladimír Mařík, aby se vedení AICZECHIA ujala silná vedoucí osobnost, která bude reprezentovat celou vědeckou obec v oblasti umělé inteligence napříč Českou republikou. „Rád bych, abychom zde v České republice nalezli ten správný konsenzus mezi představiteli základního i aplikovaného výzkumu, mezi pražskými pracovišti a laboratořemi mimopražskými. Kvalitní vědecké osobnosti i prokazatelné výsledky tu rozhodně máme, jde o to, vše optimálně pospojovat,“ řekl Mařík.  Navrhl, aby novým předsedou byl zvolen doc. Jan Černocký z FIT VUT Brno.

Důležitými partnery pro diseminaci umělé inteligence jsou i Digitální inovační huby pro AI, zatím jediný v Česku sídlí právě na CIIRC ČVUT, který je připraven spolupracovat s centry umělé inteligence nejen v rámci ČR, ale už nyní spolupracuje s těmito huby v rámci Evropy. Na konci května se na CIIRC konalo setkání Digitálních inovačních hubů, které zde jednaly o spolupráci a společných aktivitách.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 224 354 244