Datum zveřejnění: 
14. 6. 2019
V Kambodži právě pracuje expertní tým složený z odborníků z Fakulty biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze, katedry biomedicínské techniky a za podpory České rozvojové agentury. Poprvé v historii zde vzniká vzdělávací obor Biomedicínské inženýrství.

Kambodža je zemí, kterou Evropané většinou znají jen díky její pohnuté historii v souvislosti s řáděním Rudých Khmérů. Genocida zde vyhladila veškeré vzdělané obyvatele, kteří byli schopni pečovat o zdraví kambodžského lidu, podílet se na jeho vzdělávání i na rozvoji vědy a techniky. Současně se ale jedná i o zemi s obrovským potenciálem a s množstvím motivovaných obětavých lidí.

Projekt byl iniciován samotným kambodžským Ministerstvem zdravotnictví, které rozpoznalo potřebu vzniku tohoto vysokoškolského oboru na tamních univerzitách. O pomoc byl požádán tým z katedry biomedicínské techniky FBMI ČVUT, pod vedením profesora Karla Roubíka, který již před 5 lety stál za velmi úspěšným projektem zavedení tohoto perspektivního a rychle se rozvíjejícího oboru v jihoamerické Kolumbii na univerzitě “Universidad Autónoma de Bucaramanga”.

V Kambodži se zdravotničtí pracovníci potýkají s celou řadou problémů týkajících se lékařské techniky. Mnoho nemocnic je finančně i materiálně podporováno donory ze zemí z celého světa (hlavně z Francie, Austrálie, Japonska a Koreji). Různorodost a nekompatibilita darované zdravotnické techniky však často znemožňuje její každodenní využití, což nakonec vede k její nepoužitelnosti a ke štosování nejmodernějších přístrojů ve skladech, ze kterých je těžko někdo někdy vynese zpět na kliniky“, vysvětluje prof. Karel Roubík. Dále k tomu dodává: „Podle analýzy, kterou publikovali američtí odborníci na biomedicínskou techniku Perry a Malkin, lze 66% přístrojů, které takto “zahálejí” ve skladech lékařské techniky v rozvojových zemích, uvést zpět do provozu na klinikách, a to “za použití lokálně dostupného materiálu a za méně než 50 amerických dolarů”. Nedostatek lidí s náležitým vzděláním způsobuje, že je zanedbána odborná péče i běžná údržba těchto zařízení. To významně přispívá ke zhoršení kvality a dostupnosti lékařské péče v Kambodži.

A právě tuto situaci má změnit projekt zavedení biomedicínského inženýrství na kambodžských univerzitách, organizovaný Rozvojovou agenturou České republiky ve spolupráci s katedrou biomedicínské techniky FBMI ČVUT.

Součástí projektu je i studijní cesta budoucích pedagogů tohoto oboru z Kambodže do České republiky. V rámci exkurzí v příštím roce navštíví kambodžští pedagogové nejen laboratoře na katedře biomedicínské techniky, ale i běžně fungující oddělení biomedicínské techniky v různých českých zdravotnických zařízeních.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D.
E-mail: 
roubik@fbmi.cvut.cz
Jméno: 
MUDr. Lenka Horáková
E-mail: 
horakle5@fbmi.cvut.cz
Telefon: 
+420 607 706 498
Jméno: 
Ing. Václav Ort
E-mail: 
vaclav.ort@fbmi.cvut.cz