Datum zveřejnění: 
24. 5. 2019
Čtvrtý ročník mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS nabízí studentům architektury možnost hlásit se do tří základních kategorií – Architektura, Urbanistické plánování a krajina a Interiérový design. Kromě toho mohou zájemci poslat také architektonický návrh zastupitelského úřadu České republiky v Addis Abebě v Etiopii, tuto soutěž v rámci INSPIRELI AWARDS vypisuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze. Aktuální novinkou je navázání spolupráce se společností LEGO, díky níž výherci soutěže získají unikátní model svého vlastního projektu postavený z kostek LEGO. Do soutěže mohou studenti svoje projekty registrovat do 12. června.

Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa. Soutěž je dvoukolová, do finále soutěže postupuje třicet nejlepších prací z každé kategorie. Hodnotiteli jsou významní architekti z celého světa.

„Studenti, kteří zašlou návrh ambasády, s ním přitom soutěží rovnou ve dvou kategoriích,“ vysvětluje spoluzakladatel soutěže Ing. Karel Smejkal, který působí na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT. „Přihlášené práce budou vyhodnoceny jednak v rámci návrhu ambasády se samostatnou porotou složenou z renomovaných architektů a zástupců Ministerstva zahraničních věcí ČR, tak i v rámci mezinárodní soutěže INSPIRELI AWARDS v kategorii Architektura,“ dodává Smejkal. Cílem soutěže je podpořit studenty v jejich profesním rozvoji a dát jim příležitost podílet se na vzniku reprezentativního projektu.

Vítězové ve všech  kategoriích obdrží kromě věcných cen v podobě architektonického softwaru možnost využít celoročního mentoringu světových architektonických špiček a dál se tak významně posunout v oboru. Jméno absolutního vítěze soutěže také bude zaneseno na unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek. Letos vítězové všech kategorií získají i výjimečnou cenu - unikátní model svého vlastního projektu vytvořený z kostek LEGO pod záštitou řady věnované architektuře - LEGO Architecture. „Bude se jednat o raritu, jež podněcuje ke kreativitě a rozvoji představivosti. Zároveň půjde o sběratelskou zajímavost,“ vysvětluje Karel Smejkal.

Soutěž INSPIRELI AWARDS založil v roce 2015 designér prof. Bořek Šípek spolu s Karlem Smejkalem. Předsedou soutěžní komise je prof. Otto Dvořák, architekt, teoretik, absolvent Harvard Graduate School of Design, Cambridge, USA. Práce hodnotí odborníci z řad světově uznávaných architektů jako anonymní, čímž je zajištěna objektivita soutěže.

Více informací naleznete na: www.inspireliawards.com

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716