Datum zveřejnění: 
9. 5. 2019
Pro ČVUT je mimořádně důležité podporovat studenty v kreativitě, inovačním přístupu a v osvojování podnikatelských dovedností. CIPA (Czech-Israel Partnership Accelerator ) je reakcí na současné trendy ve vysokoškolském vzdělávání přiblížit studentům co nejvíce již během studia praxi a reálné požadavky současného byznysu. Tématem letošních projektů bylo Smart city.

Požadavkem, na který je nutné absolventy technických VŠ mnohem více připravovat, je efektivní multidisciplinární týmová spolupráce. Důležitým trendem moderního vzdělávání je přímá účast zkušených odborníků v roli mentorů z komerční praxe, kteří přinášejí studentům reálné zkušenosti s přístupem i postupy, které jsou běžné v byznysu. „Mezinárodní spolupráce ve virtuálních týmech je již dlouhou dobu samozřejmostí v komerční sféře, do našeho systému výuky se tyto požadavky však promítají pozvolna. Existují sice různé studentské výměnné a pobytové programy, ale v komerční sféře probíhá řešení úkolů většinou jako spolupráce lokálních týmů prostřednictvím pravidelné elektronické komunikace napříč zeměmi a kontinenty a na to se naši studenti musí připravovat,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Firmy vidí ve spolupráci se studenty skvělou příležitost podívat se na své problémy jiným, nezaujatým pohledem a dát tak studentským týmům příležitost přinést nové přístupy a strategie. Mezi pilotní projekty, na jejichž řešení se studentské týmy pod vedením zkušených mentorů v rámci osmitýdenního cyklu zaměřily, patřily elektromobilita a řízení životního cyklu elektrobaterií od společnosti ČEZ ESCO, provoz dedikované mobilní sítě pro kritické aplikace od společnosti Nordic Telecom, budoucnost dopravy v rámci autonomní mobility ve velkých městech společnosti ELTODO a systém TE-VOGS ke zvýšení bezpečnosti pozemního provozu od AERO4TE.

Smíšené týmy napříč univerzitami a fakultami spolupracovaly na sběru dostupných poznatků a průzkumu trhů. Následně společně v ideové části pracovaly na variantách řešení a připravovaly pro firmy konkrétní doporučení proč a jakým směrem inovovat. 

„Elektromobilita je budoucnost evropského automobilového průmyslu, řada otázek je ale stále nedořešených. Baterie nevydrží v elektromobilu věčně, ale bude ji nutné po čase vyměnit,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Náš studentský tým přišel s řadou zajímavých nápadů, jak použité baterie dále využívat, například jako pohotovostní zdroje v nemocnicích nebo v mobilních dobíjecích stanicích.“

Dalším velmi zajímavým výsledkem bylo, že by mohl existovat prostor i pro účelnou vzájemnou spolupráci firem, které projekty zadávaly. Propojením dedikované bezpečné sítě s prostředky autonomní dopravy nebo systému dohledu na letištích mohou vzniknout zajímavé synergie, které původně ani nebyly očekávány. „Mladí lidé dokáží ještě snít, nejsou zatíženi negativní zkušeností, jsou odvážní a jejich tvořivost a fantazie není ničím omezená,“ říká Marat Saber, člen představenstva společnosti Eltodo.

Slavnostního ukončení pilotní fáze CIPA se zúčastnil i velvyslanec České republiky v Izraeli pan Martin Stropnický a uvedl: „Mám za to, že inovativní síla Izraelců spočívá také v tom, že jdou i do nekonvenčních a tedy i riskantních projektů. Nebojí se chyb, nejdou na jistotu. V tom bychom se měli nechat inspirovat. Kdo nic nezkusí, nic nezkazí. Jistě. Ale také nic nového nepřinese.“

CIPA je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi Českou republikou a Státem Izrael v oblasti podpory inovací. „První ročník projektu CIPA byl pouze začátkem česko-izraelské spolupráce v oblasti inovací a dopadl úspěšně. ČVUT již nyní zahajuje ve spolupráci s Technionem přípravu dalšího pokračování, jež bude i nadále rozvíjet inovativní nápady, které naleznou praktické uplatnění v zúčastněných firmách,“ řekl k programu pan Daniel Meron, velvyslanec Státu Izrael v ČR. Aktuálně stojí před organizačním týmem úkol vyhodnotit, co se osvědčilo a co je třeba upravit pro další zimní kolo, aby se ještě lépe využil potenciál mezinárodní studentské spolupráce s průmyslovými partnery. Již nyní se diskutuje o rozšíření práce v týmech na více týdnů nebo o dalších možnostech jak zapojit větší počet studentů.

Více informací o projektu CIPA najdete na speciálních webových stránkách www.cip-accelerator.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
PhDr. Monika Dobiášová, Ph.D.
E-mail: 
monika.dobiasova@cvut.cz
Telefon: 
724 932 263