Datum zveřejnění: 
3. 5. 2019
Soutěž v zatěžování modelů konstrukcí Hala roku Akademik, kterou pořádá Fakulta stavební ČVUT, přilákala celkem 47 týmů. Model „zastřešení skládky soli s dopravníkem“, jak znělo letošní zadání soutěžní konstrukce, zaujal studenty z celkem osmi univerzit, zúčastnily se jí i týmy ze Slovenska a Polska. Vítězný model studentů Petra Calty a Miroslava Čápa vážil 323 gramů a zhroutil se při zatížení 29,87 kilogramu.

Letošní ročník, který proběhl 25. dubna, byl velmi náročný, protože studenti mohli konstrukci postavit pouze z  přírodního bambusu a z provázků a navíc byli limitováni maximální délkou jednotlivých konstrukčních prvků. I přes toto ztížení modely udivovaly nápady i provedením. „Bambus jako stavební materiál je náročný, nepravidelný, to studentům komplikovalo výrobu modelu. Na donesených konstrukcích bylo vidět, že jejich návrhu i přípravě věnovali hodně času a snažili se najít to nejlepší řešení,“ říká doc. Vladimír Žďára z Fakulty stavební ČVUT, katedry konstrukcí pozemních staveb, která je odborným garantem soutěže.

Soutěž Hala roku Akademik pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze a hlásit se do ní mohou studenti vysokých škol se stavebním zaměřením. Soutěž pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Jejich úkolem je navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten pak při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci.

Hala roku Akademik probíhá pod záštitou prof. Jiřího Máci, děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví. „Nadšení studentů, jejich zájem o soutěž a také kvalita přinesených modelů je pro nás signálem zájmu o obor,“ říká Karolína Kříženecká ze společnosti HOCHTIEF CZ, která je generálním partnerem soutěže. 

Studenti se do soutěže hlásili ve 2 až 3členných týmech. Vítězný tým získal odměnu 50 tisíc korun, zajímavé ceny potěšily i další týmy. Podrobné informace jsou k dispozici na stránce halarokuakademik.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716