Datum zveřejnění: 
10. 4. 2019
Ve čtvrtek 11. dubna 2019 pořádá Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze (CIIRC) konferenci nazvanou „Ekosystém umělé inteligence v ČR“. Hlavními partnery konference jsou společnost Microsoft s.r.o., Svaz průmyslu ČR a iniciativa AICZECHIA. Konference si klade za cíl naznačit cesty, jak udržitelným způsobem urychlit přenos výsledků výzkumu a vývoje v oblasti umělé inteligence do našich průmyslových odvětví. Vycházíme ze zjištění, že v podmínkách ČR již akceleruje primární i aplikovaný výzkum AI a identifikujeme kolem 50 startupů v oblasti AI, avšak jsme stále daleko od schopnosti široce nabídnout ověřená horizontální nebo odvětvová řešení pro digitální transformaci a Průmysl 4.0, která by již zahrnovala nástroje umělé inteligence.

Očekáváme, že řečníci a diskutující budou adresovat potřebu synergie výsledků výzkumu a platforem či nástrojů pro AI ve veřejném i v soukromém sektoru. Spatřujeme možnou cestu například v motivačních formách přenosu duševního vlastnictví formou univerzitních spinoffů. Globální hráči v soukromém sektoru mohou zase vytvářet podpůrné programy pro startupy spolu s cloudovými platformami pro rychlou tvorbu přidané hodnoty v oblasti AI aplikací a řešení s nízkou vstupní investiční bariérou. Chceme podporovat růst přidané hodnoty v celém řetězci výzkumu AI – vývoj znovu využitelných modulů AI – integrace do odvětvových řešení – poradenství pro disruptivní změny a nové pracovní postupy v rámci digitální transformace firem i veřejné správy. Odtud i název konference: vytvořme v našem regionu životaschopný ekosystém umělé inteligence, který přiláká a udrží vědce i vývojáře v Česku, který přinese udržitelný business a zvýší konkurenceschopnost v našich průmyslových odvětvích. Velmi důležitým tématem pro diskusi je napojení našeho výzkumu na evropské sítě a evropský systém DIH (Digital Innovation Hubs) pro AI.

Jedním z partnerů konference je i Svaz průmyslu ČR, který zastřešuje řadu místních i globálních hráčů včetně startupů na poli AI a prezentuje jejich podněty vůči MPO i Úřadu vlády ČR při tvorbě Národní strategie AI. To je ostatně i dalším cílem této konference: ukázat které startupy a jejich scénáře AI jsou již úspěšné v praxi a mohou sloužit jako vzory pro nově nastupující do rychlovlaku AI ekosystému.

Více informací o konferenci a program najdete na: https://www.aiekosystem.cz/

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Alena Nováková
E-mail: 
alena.novakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 224 354 244