Datum zveřejnění: 
28. 3. 2019
Soutěž Hala roku Akademik pomáhá vysokoškolákům pochopit, jak působí zatížení na konstrukci a jaké mohou být její slabiny. Soutěž pořádá Fakulta stavební ČVUT v Praze a hlásit se do ní mohou studenti vysokých škol se stavebním zaměřením. Jejich úkolem je navrhnout a postavit podle zadání model konstrukce a ten pak při finále podrobit zatěžovací zkoušce. Soutěž se bude konat 25. dubna na Fakultě stavební ČVUT, studentské týmy se mohou registrovat do 4. dubna. Zvítězí nejefektivnější model, tedy model s největším poměrem mezi únosností a vlastní hmotností.

Studenti se do soutěže hlásí ve 2 nebo 3 členných týmech. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, na zajímavé ceny se mohou těšit i další týmy. Vzhledem k tomu, že o předchozí dva ročníky byl velký zájem, byla soutěž otevřena i pro zahraniční studentské týmy. Letos je úkolem studentů postavit a poté zatěžovat model zastřešení skládky soli s dopravníkem. Přitom musí respektovat zadané materiály i parametry modelu. „V letošním roce jsme k zadání přistoupili jinak. Jako stavební materiál jsme pevně stanovili bambus a naopak jsme dali studentům volnost v řešení konstrukce,“ vysvětluje doc. Vladimír Žďára z katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, který je odborným garantem soutěže.

Hala roku Akademik probíhá pod záštitou prof. Jiřího Máci, děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví. „Tato soutěž je pro nás skvělou příležitostí, jak podpořit a zejména ocenit talentované studenty se zájmem o obor a pomoci tak vychovávat další generaci odborníků," říká Karolína Kříženecká ze společnosti HOCHTIEF CZ, která je generálním partnerem soutěže.  

Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají podle přesného vymezení závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí. Studenti tak vidí, kde bylo slabé místo a proč došlo k destrukci. Soutěž probíhá za velkého zájmu studentů i akademických pracovníků.

Podrobné informace a pravidla jsou k dispozici na: halarokuakademik.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 275 716