Datum zveřejnění: 
28. 3. 2019
Pavel Lafata a Jiří Vodrážka z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze představili na semináři „Sítě FTTx“ v Brně druhé přepracované vydání knihy „Optické přístupové sítě FTTx a NGA“.

K tématu NGA se vede stále mnoho diskusí na různých úrovních. Akcelerátorem debat je probíhající druhá výzva dotačního programu pro výstavbu těchto sítí a také příprava nového národního plánu rozvoje tzv. gigabitových sítí. Dotační program má přispět ke splnění cíle internetové přípojky 30, resp. 100 Mbit/s v každé domácnosti, a to do roku 2020. V následujícím období do roku 2025 by pak měly vznikat přípojky překračující hranici 100 Mbit/s s možností upgrade až k přenosové rychlosti 1 Gbit/s v sestupném směru. Do diskusí vstupuje monografie vydaná 25. března 2019 Nakladatelstvím ČVUT „Optické přístupové sítě FTTx a NGA“ autorů Pavla Lafaty a Jiřího Vodrážky.

Významně přepracované a doplněné druhé vydání knihy obsahuje oproti původní edici nové poznatky a technologie, především nově zpracovanou problematiku pasivních optických sítí (PON) založených na aplikaci vlnového multiplexování WDM a dále sítí s rychlostmi nad 10 Gbit/s (25, 40, 50 a 100 Gbit/s). Publikace je určena nejen studentům technických oborů středních i vysokých škol a odborníkům z oblasti telekomunikací a ICT, ale i široké odborné veřejnosti. Kniha je dostupná v Univerzitním knihkupectví odborné literatury v Praze – Dejvicích v přízemí Národní technické knihovny nebo na e-shopu.

Spoluautor knihy a vedoucí katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze doc. Jiří Vodrážka k příležitosti slavnostního křtu publikace uvedl: „Jednou z motivací k napsání knihy byla snaha přiblížit veřejnosti problematiku optických přístupových sítí a zejména zdůvodnit potřebnost jejich výstavby a rozvoje. Bohužel, Česká republika v tomto ohledu znatelně zaostává za vedoucími regiony a optické sítě se budují velmi pozvolna. Proto bychom rádi alespoň touto cestou podpořili zvýšení vědomostí a dílčí měrou přispěli k urychlení výstavby optických přístupových sítí v České republice, protože pouze technologie založené na přenosu pomocí optických vláken jsou schopny ve střednědobém a dlouhodobém horizontu splnit cíle tzv. gigabitové společnosti.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420 731 077 387