Datum zveřejnění: 
27. 3. 2019
Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze (FIT ČVUT) jako jediná fakulta v Evropě umožní již podruhé stovce českých studentů středních škol vyzkoušet si studium na jedné z nejprestižnějších vysokých škol světa. Stanford University i letos představí unikátní intenzivní letní kurz programování Introduction to Computer Science (ICS). Kurz proběhne ve dnech 8. až 19. července 2019 na FIT ČVUT v Praze.

Cílem tohoto v Evropě jedinečného kurzu je zábavnou a atraktivní formou seznámit středoškoláky se základy programování. Lektoři ze Stanfordské univerzity jsou špičkovými odborníky na vzdělávání studentů v technologickém oboru. Účastníkům budou spolu s učiteli z FIT předávat znalosti a dovednosti prostřednictvím nabitého a osvědčeného programu. Pro studenty jsou připravené propracované výukové materiály a poutavé úlohy, díky nimž má kurz formu zábavné hry. Středoškoláci proniknou do základů programování, a to díky sofistikovaným přednáškám, na které budou v průběhu navazovat řešení zadaných programovacích úloh v moderních počítačových laboratořích.

Kurz ze Stanfordovy univerzity je výsledkem dvaceti let práce desítek učitelů s více než deseti tisíci jeho absolventy. Proto jej využívá i řada dalších světových univerzit. „Z loňského ročníku kurzu u nás na FIT byli jeho účastníci přímo nadšeni, proto jsme se rozhodli opět oslovit Stanford a pořádat kurz i letos,“ říká koordinátor projektu doc. RNDr. Josef Kolář, CSc., proděkan pro vnější vztahy FIT ČVUT. „Přes osmdesát procent účastníků kurzu zvažovalo následně studium na FIT. Absolventi kurzu zcela propadli programování – přesně takové na FIT potřebujeme,“ hodnotí doc. Kolář výsledek historicky prvního ročníku kurzu ICS na fakultě.

Mezi úspěšné absolventy kurzu patří také Alena Brožová. „Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na této akci, organizátorům i studentům. Kurz byl rozhodně intenzivní,“ říká Alena Brožová, která se díky tomu rozhodla pro studium na FIT. „Každému, kdo má jen trošku chuť zkusit něco nového, nebo si vylepšit své programátorské znalosti, bych doporučovala se tohoto kurzu zúčastnit,“ uzavírá.

Ačkoliv je kurz určen především úplným programátorským začátečníkům, na své si přijdou i ti, kteří již s programováním nějakou zkušenost mají. Za probíraná témata organizátoři i tentokrát zvolili programovací jazyk Karel a úvod do programování v jazyce Java. K daným problematikám pak budou mít studenti možnost vést diskuse v malých skupinách s individuálním přístupem. Ukázky programování pomocí grafické knihovny jazyka Java povedou až k názorné implementaci jednoduché hry „Breakout“. Účastníci budou mít také příležitost realizovat zvolený závěrečný projekt, kde uplatní nabyté znalosti. Pro účastníky je také připraven atraktivní doprovodný program připravený studenty z FIT.

Celý kurz probíhá v anglickém jazyce a náklady včetně ubytování a stravy hradí organizátor, takže jej účastníci budou mít celý zdarma. Stačí se jen přihlásit a zaplatit registrační poplatek. Zájemci se mohou registrovat do 15. května 2019.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Pavla Bradáčová
E-mail: 
pr@fit.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 359 819