Datum zveřejnění: 
1. 3. 2019
Celkem sedm univerzit se spojilo do aliance nazvané EuroTech. Jejími členy jsou České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Dánsku, École Polytechnique ve Francii, Technion v Izraeli, eindhovenská Technologická univerzita v Nizozemí, Technická univerzita v Mnichově a talinská Technologická univerzity v Estonsku. Aliance má za cíl propojit technické vzdělávání napříč Evropou, přispět ke konkurenceschopnosti Evropy a chránit evropské univerzitní hodnoty. S tímto zaměřením byl dnes předložen návrh na pilotní program Erasmus+/European Universities pod vedením Technické univerzity v Mnichově.

„Dlouhodobou vizí této nové univerzitní sítě je stát se přední evropskou platformou pro vzdělávání v technických oborech. Chceme společně inovovat studijní programy v rovině vědy a výzkumu tak, aby jejich absolventi byli schopni reagovat na měnící se potřeby společnosti,“ řekl prof. Zbyněk Škvor, prorektor pro vědu, tvůrčí činnost a doktorské studium ČVUT v Praze.  

Univerzity zapojené v síti EuroTech mají ve svém záměru vzdělávat studenty tak, aby přispívali ke globálně konkurenceschopné Evropě. Princip bude spočívat v tom, že zúčastněné univerzity se podělí o společnou vizi, čímž podpoří udržitelné využívání moderních technologií ve prospěch společnosti a ekonomiky. Díky sdílení odborných znalostí a začleněním se do evropského rozměru studijních programů budou členské univerzity zvyšovat celkovou kvalitu technického vzdělávání. „Ti nejlepší inženýři by měli vykazovat silné kompetence ve svém oboru, nicméně by měli být vybaveni průřezovými dovednostmi, které bude Evropa stále více potřebovat,“ dodal prof. Zbyněk Škvor.    

Iniciativa EuroTech chce také propojovat akademický svět a průmysl v celé Evropské unii za účelem vybudování silné celoevropské vědecké a technologické základny, která bude schopna soutěžit na stále rostoucím globálním trhu.

Strategie podporující tento dlouhodobý proces je strukturována v několika fázích. Do roku 2022 má být EuroTech vyspělou vzdělávací sítí pro vědu a techniku s nově vyvinutými studijními plány a sdílenými inovativními výukovými metodami, přístupná různorodému spektru studentů a zaměstnanců. Do roku 2025 má být EuroTech schopna nabídnout plně integrovaný studijní program označený jako "EuroTech Engineer" od bakaláře po doktorské studium. Bude obsahovat univerzitní výukový plán vyvinutý a vyzkoušený v první fázi. Do roku 2030 se síť EuroTech stane vedoucím systémem ve všech oblastech vědeckého a technologického vzdělávání.

EuroTech Engineer chce být známá svou jedinečnou mezioborovou spoluprací a vzděláváním, které je založeno na špičkové vědě a technologiích se silným zaměřením na podnikatelský a inovativní pohled na svět a společenské uvědomění, např. díky propojení s humanitními obory. Studenti a učitelé budou součástí nově vytvořeného prostředí pro vzdělávání. Výsledkem bude sdílený kampus EuroTech Engineer s evropskými akreditovanými programy.

EuroTech Universities Alliance rozšířila svou spolupráci na České vysoké učení technické v Praze a tallinskou University of Technology kvůli jejich vynikající pověsti ve společném vzdělávání. "Inženýrství a oblast IT jdou ruku v ruce na ČVUT, což se odráží v našich inovativních studijních programech," říká rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček. A dodává: „Věřím, že moderní technologie budou ještě více rozšířeny do každodenní pedagogické praxe ve prospěch všech studentů zapsaných do sítě EuroTech."

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
E-mail: 
zbynek.skvor@cvut.cz
Telefon: 
224 353 385