Datum zveřejnění: 
21. 2. 2019
Stát se na den částicovým fyzikem pracujícím na špičkových mezinárodních výzkumech světové laboratoře CERN může každá studentka či student střední školy. Stačí se zúčastnit akce Staň se na den částicovým fyzikem pořádané už osmým rokem na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI), která je základnou částicových a jaderných věd v České republice a aktivním partnerem CERN. Letos se uskuteční v pátek 8. března 2019 od 9.30 do 17.00 hod. v hlavní budově FJFI v Břehové ulici (Praha 1).

„Vědci hledali Higgsův boson, nejnověji objevený přírůstek do rodiny částic, celých 45 let. Uspěli v roce 2011 a dva roky poté za to jeho duševní otcové získali Nobelovu cenu. Účastníci naší akce se mohou pokusit tuto částici najít také, představuje jeden ze zlatých hřebů programu Jiří Král, vědecký pracovník FJFI, který současně pracuje v CERNu v oddělení urychlovačů a podílí se na akci Staň se na den částicovým fyzikem. „Možná bude někdo z nich v budoucnu aspirantem na toto nejvyšší vědecké ocenění. V oboru částicové fyziky se skrývá velká spousta tajemství čekajících na objevení,“ doplňuje Jiří Král.

„Pro studenty středních škol je naše akce skvělou příležitostí zjistit, jak se dělá špičkový mezinárodní výzkum na jednom z nejprestižnějších vědeckých pracovišť – v CERNu. Budou jim přednášet lidé, kteří mají nemalé zkušenosti z CERNu a jiných světových laboratoří. Prostřednictvím videokonference se studenti s CERNem propojí a budou moci diskutovat o dosažených výsledcích i s účastníky z dalších zemí,“ vysvětluje Miroslav Myška, vědecký pracovník FJFI a spoluorganizátor akce.

Akce Staň se na den částicovým fyzikem je součástí celosvětového projektu International Masterclasses, který společně organizují Mezinárodní skupina pro popularizaci částicové fyziky (IPPOG), Evropská fyzikální společnost (EPS) a Evropská organizace pro jaderný výzkum (CERN). Každoročně se do něj zapojuje zhruba deset tisíc studentů z celého světa.

Na FJFI začíná program dopoledne přednáškami. Ty studenty uvedou do problematiky a usnadní jim zapojení do odpoledních praktických cvičení: Hledání Higgsova bosonu z rozpadu na Z0 boson na experimentu ATLAS na nejsilnějším urychlovači LHC v CERNu, nebo Měření doby života půvabné částice jménem D0 na experimentu LHCb taktéž na LHC. Den studenti zakončí videokonferencí s CERNem, do které se připojí i další univerzity a instituce jako například Italský institut pro jadernou fyziku v Neapoli, výzkumné pracoviště a univerzita LIP-Minho v portugalské Braze, Barcelonská univerzita ve Španělsku, Birminghamská univerzita ve Velké Británii či Univerzita v Cincinnati ve Spojených státech.

Přesný program a registrace zájemců o akci Staň se na den částicovým fyzikem jsou na webu.

Fakulta pořádá celou řadu dalších akcí pro studenty středních škol, aby se mohli blíže seznámit s FJFI a jejími vědeckými projekty. Přehled akcí pro střední školy najdete na stránkách FJFI.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144