Datum zveřejnění: 
7. 2. 2019
Přestože podíl dívek studujících na vysokých školách roste a blíží se k 60 procentům, na technických oborech stále převládají chlapci – na ČVUT je podíl dívek jen lehce přes 30 procent. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI) se také proto před třemi lety připojila k oslavě Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě uspořádáním akce nazvané Staň se na den vědkyní. Letos se uskuteční v pondělí 11. února 2019 od 9.00 do 17.00 hod. v hlavní budově FJFI v Břehové ulici (Praha 1).

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění Organizace spojených národů v prosinci 2015 a slaví se vždy 11. února. „Využili jsme tuto příležitost k tomu, abychom ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN a předními českými vědkyněmi dívkám ukázali, že technika a věda nemusí být doménou mužů, říká Katarína Křížková Gajdošová, jedna z hlavních organizátorek akce a současně vědecká pracovnice FJFI.

Podíl studentek vysokých škol se za posledních více než 20 let výrazně zvýšil. Zatímco v akademickém roce 1993/94 byl 43,7 procenta, v roce 2017/18 už to podle údajů Českého statistického úřadu bylo 56,1 procenta. Na FJFI byl však podíl studentek ke konci roku 2017 jen 32,1 procenta (to mimochodem přesně odpovídá podílu žen studujících technické vědy a nauky na všech českých vysokých školách), na celém ČVUT pak 31,2 procenta. „Dívky na středních školách mají v přírodovědných předmětech dobré a mnohdy i lepší studijní výsledky než chlapci. Chceme jim proto ukázat, že i technika nabízí možnost studovat velmi zajímavé obory s mimořádně dobrou perspektivou uplatnění. Akce Staň se na den vědkyní je skvělou příležitostí, jak se nejen seznámit s možnostmi studia na FJFI a vědeckými projekty, na kterých se zde podílíme, ale také se setkat a promluvit si s ženami, které se vědě úspěšně věnují,“ říká prof. Michal Beneš, proděkan pro pedagogickou činnost FJFI. „Domníváme se, že takovéto akce jsou úspěšné. Např. podle údajů za rok 2017 jsme ke studiu zapsali 85 dívek a 133 chlapců, což představuje poměr 39 procent,“ dodává Michal Beneš.

Podíly žen a mužů studujících na českých vysokých školách podle skupin oborů

Vysoká škola podle skupin studijních programů

Studenti k 31. 12. 2017

Poprvé zapsaní
v roce 2017

Absolventi
v roce 2017

ženy

muži

Ženy

muži

ženy

muži

Vysoké školy celkem

56.1%

43.9%

56.5%

43.5%

59.8%

40.2%

Přírodní vědy a nauky

43.0%

57.0%

42.2%

57.8%

45.3%

54.7%

Technické vědy a nauky

32.1%

67.9%

30.9%

69.1%

34.2%

65.8%

Zemědělsko-lesnické a veter. vědy a nauky

59.9%

40.1%

58.7%

41.3%

61.9%

38.1%

Zdravotnictví, lékař. a farmac. vědy a nauky

71.3%

28.7%

75.1%

24.9%

77.0%

23.0%

Humanitní a společenské vědy a nauky

64.6%

35.4%

66.3%

33.7%

69.2%

30.8%

Ekonomické vědy a nauky

58.0%

42.0%

59.2%

40.8%

63.8%

36.2%

Právní vědy a nauky

53.2%

46.8%

56.5%

43.5%

58.9%

41.1%

Pedagogika, učitelství a soc. péče

82.8%

17.2%

85.2%

14.8%

84.3%

15.7%

Vědy a nauky o kultuře a umění

64.6%

35.4%

63.8%

36.2%

65.4%

34.6%

Vojenské vědy a nauky

-

-

-

-

-

-

Zdroj: ČSÚ, leden 2019

Program akce Staň se na den vědkyní

Na pondělí 11. února jsou pro přihlášené dívky připravené čtyři přednášky a odpoledne praktická cvičení. Setkají se tak mimo jiné s profesorkou v oboru aplikovaná matematika Editou Pelantovou, která poutavě představí propojení matematiky a světa výpočetní techniky. Profesorka Helena Jelínková, jedna z nejcitovanějších osobností ČVUT, popíše praktické využití laserů.

Odpolední cvičení jsou rozdělena na tři skupiny. Jedna se věnuje částicové fyzice a během cvičení budou účastnice pracovat s reálnými daty z Velkého hadronového urychlovače LHC v CERNu a prostřednictvím videokonference se s vědci z této organizace spojí. Další skupinka nahlédne pod pokličku aplikované matematiky a ukáže si, jak matematika pomáhá v biologii, hudbě či informatice. Poslední skupinka se zaměří na kvantové technologie, kde se v laboratořích seznámí s lasery a využitím luminiscence pro odhalení zhoubných nádorů, anebo si vyzkoušejí, jak funguje programování na kvantovém počítači.

Přesný program a další informace o akci Staň se na den vědkyní jsou uvedené na webu.

Fakulta pořádá celou řadu dalších akcí určených nejen dívkám, ale především studentům středních škol, kteří tam mají možnost blíže se seznámit s FJFI a vědeckými projekty, které řeší. Přehled akcí pro střední školy najdete na stránkách FJFI.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144