Datum zveřejnění: 
29. 1. 2019
Jedno ze dvou ocenění rektora ČVUT za vynikající doktorskou práci za rok 2017 si dnes na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT v Betlémské kapli převzal RNDr. Ing. Petr Distler, Ph.D. et Ph.D., vědecký pracovník Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT (FJFI), za svou disertační práci nazvanou Studium extrakčních systémů pro separaci lanthanoidů a minoritních aktinoidů. Práce je součástí celoevropského projektu, jehož cílem je uzavření jaderného palivového cyklu. Jinými slovy, zpracování jaderného odpadu ze štěpných reaktorů, které umožní jeho opakované využití a razantně zkrátí dobu, po kterou bude radioaktivní odpad v hlubinném úložišti představovat riziko pro životní prostředí.

Radiotoxicita vyhořelého jaderného paliva samovolně klesne na úroveň uranové rudy, z které bylo palivo vyrobeno, za zhruba 300 tisíc let. Současná metoda přepracování odpadu PUREX sice zkracuje tuto dobu na 10 tisíc let, což však není dostatečné. V rámci našeho projektu pracujeme na koncepci Partitioning and Transmutation (Separace a transmutace), která by toto období zkrátila na přibližně 300 let. Zjednodušeně řečeno jde o to, že z odpadu extrahujeme složky s vysokou radioaktivitou a delšími poločasy přeměny, které se mohou dále využít, anebo transmutovat na prvky stabilní či s krátkým poločasem přeměny,“ vysvětluje Petr Distler. Díky tomu se objem odpadu výrazně zmenší a zároveň tak šetříme i přírodní zdroje. A jedním dechem dodává, že úspěch ve vědě vyžaduje i spolupráci: „Mezi naše nejbližší spolupracovníky patří kolegové na University of Reading a Northumbria University z Velké Británie.

Petr Distler se tímto tématem zabývá od prvního ročníku svého bakalářského studia oboru jaderné chemie. O tom, jaký obor chtěl studovat, věděl už od druhého ročníku gymnázia, kdy na FJFI navštívil akci pro studenty středních škol Fyzikální týden (nyní Týden vědy na Jaderce). Vzhledem k jeho zájmu o tento obor a účastem v různých soutěžích včetně Chemické olympiády se již v počátcích svého studia začal věnovat i vědecké práci a vybral si právě výzkum týkající se přepracování jaderného paliva. Na toto téma tak postupně zpracovával bakalářskou, diplomovou i už zmíněnou disertační práci. Získal za ni také různá ocenění, například 1. místo v soutěži České nukleární společnosti a ÚJV Řež o nejlepší disertační práci (2017) nebo Ocenění Nadace Preciosa za vynikající disertační práci (2017). Jednu z cen mezinárodní úrovně, za 1. místo v Becquerel Prize for Nuclear, mu v červnu 2018 dokonce osobně předával laureát Nobelovy ceny za chemii z roku 2016 prof. Jean-Pierre Sauvage na francouzské ambasádě za přítomnosti dalších dvou francouzských nobelistů.

Kromě vědecké práce a výuky na katedře jaderné chemie FJFI Petr Distler také učí chemii na osmiletém Gymnáziu Altis na Praze 10. Evidentně je i dobrý učitel, o čemž svědčí i diplom Zlaté křídy za vedení cvičení k předmětu Fyzikální chemie 2 v minulém akademickém roce, který získal na základě hodnocení výuky studenty. „Upravil jsem cvičení tak, aby aktivní byli studenti a ne já. Takže nyní studenti pracují ve skupinách, vždy si jeden člen skupiny připraví příklad a vysvětlí ho ostatním, mají čas na diskusi a ke konci řešení daného příkladu si pokládají dotazy mezi skupinami, aby si prověřili, zda studované problematice opravdu rozumí. Jde o princip skupinové, často i kooperativní výuky a na základě zpětné vazby to vypadá, že studentům tento přístup vyhovuje,“ dodává Petr Distler s tím, že podobné principy aplikuje i ve výuce na gymnáziu. Vedle své vědecké a pedagogické činnosti se Petr Distler věnuje také propagaci vědy v rámci nejrůznějších akcí. V Chemické olympiádě je jedním z recenzentů úloh a každoročně vede studenty zapojené do soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144