Datum zveřejnění: 
28. 1. 2019
Dne 29. ledna od 10.00 hodin se v Betlémské kapli (Betlémské náměstí 4, Praha 1) uskuteční slavnostní zasedání Vědecké rady ČVUT v Praze, na kterém obdrží prof. Eva Jiřičná a prof. Nejat Olgac čestný titul Doktor honoris causa. ČVUT uděluje čestný titul architektce a profesorce Evě Jiřičné jako poctu a výraz úcty její celoživotní architektonické tvorbě a mnohaleté pedagogické činnosti v oblasti architektury. S velkým zájmem studentů se setkaly i přednášky, které přednesla na ČVUT. Profesoru Nejatovi Olgacovi se uděluje čestný titul jako uznání za jeho podstatný přínos pro rozvoj automatického řízení mechanických systémů, výrobních strojů a robotů, zejména s dopravním zpožděním ve spolupráci s ČVUT, za podporu rozvoje kvalitní inženýrské výuky a akademického výzkumu na ČVUT. Během výzkumu optimálního řízení robotů se na kongresu IFToMM (International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Science) seznámil prof. Olgac s prof. Michaelem Valáškem, děkanem Fakulty strojní ČVUT. Později opakovaně navštěvoval ČVUT, přednášel na Fakultě strojní a často zval pracovníky i studenty do USA.

Eva Jiřičná v roce 1962 absolvovala studium architektury na ČVUT a dále pokračovala v postgraduálním studiu architektury na Akademii výtvarných umění. Od roku 1964 pracovala jako architektka v Ústavu bytové a oděvní kultury v Praze. Důležitý zlom v jejím životě nastal, když v roce 1968 odcestovala na stáž do Londýna a tam ji zastihla sovětská okupace Československa. Studijní pobyt se neočekávaně prodloužil na neurčito, a přestože dnes Eva Jiřičná pracuje po celém světě a často se pracovně vrací i do České republiky, jejím domovem se stal od této doby právě Londýn. Mezi významné realizace patří autobusový terminál Canada Water v Londýně, vstup a recepce Victoria & Albert Museum a řada interiérů obchodních firem. V ČR je to Oranžerie na Pražském hradě, hotel Josef, kostel sv. Anny - Pražská křižovatka nebo komplex staveb ve Zlíně. Eva Jiřičná byla hostující profesorkou na univerzitách Harward, Royal College of Arts, Bartlett School of Architecture, v letech 1993 až 2006 byla profesorkou a vedoucí ateliéru architektury na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě množství ocenění za architekturu je Eva Jiřičná nositelkou několika čestných doktorátů zahraničních i českých univerzit.

 

Nejat Olgac je celosvětově uznávaný vědec v oblasti dynamických systémů s dopravním zpožděním. Je profesorem strojního inženýrství na Universitě Connecticut v USA. Nejat Olgac vystudoval obor strojního inženýrství na Technické universitě v Istanbulu v roce 1972. Poté na základě grantu Fordovy nadace vystudoval doktorské studium na Columbijské universitě v New Yorku USA. Obhájil disertační práci spojující optimální řízení a praktickou ekologickou aplikaci na téma „Stochastické optimální řízení umělého provzdušňování říčních systémů“. Pak se vrátil do Turecka a zastával řadu vedoucích míst ve strojírenském průmyslu. V roce 1978 odešel do USA a věnoval se akademické kariéře na University of Connecticut, USA. Středem jeho zájmu byla robotika a obráběcí stroje. Na University of Connecticut vybudoval laboratoř robotiky a výrobních strojů ALARM. Zabýval se výzkumem optimálního řízení robotů spojenou s praktickou aplikací energetické úspornosti podmořských robotů při záchranných operacích. Nejat Olgac má 125 impaktovaných článků a 151 konferenčních článků s 2107 citacemi, 4 patenty a ve WOS má Hindex 30. Je editorem řady časopisů a organizátorem mnoha konferencí IEEE a ASME.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ivana Kinkalová
E-mail: 
ivana.kinkalova@cvut.cz
Telefon: 
224 353 673