Datum zveřejnění: 
22. 1. 2019
Slavnostní konferencí uzavře ve čtvrtek 24. ledna 2019 Fakulta dopravní ČVUT v Praze rok oslav k výročí 25 let od svého založení. Během dne budou předány unikátní plakety, které byly vytvořeny speciálně k tomuto významnému výročí fakulty. Mezi oceněnými jsou zakladatelé a další významní spolupracovníci, kteří se zasloužili o růst fakulty v uplynulém čtvrtstoletí. Dále bude představena Fakulta dopravní, jako partner pro výchovu nových generací odborníků i spolupráci v oboru dopravy a telekomunikací. V podvečer proběhne beseda se závodním týmem CTU Lions a večer zakončí klavírní recitál Matyáše Nováka.

„Pochopení dopravy jako multidisciplinárního prostředí je nutností pro její další udržitelný rozvoj. Posláním fakulty je pak vybavit budoucí generaci inženýrů rozsáhlými znalostmi, a hlavně dovednostmi v řadě oborů, které budou následně v praxi aplikovat a navzájem propojovat. Dlouhodobě se zabýváme problematikou takzvaných chytrých měst a spolupracujeme s mnoha významnými partnery. Otázku udržitelného rozvoje dopravy považujeme za klíčový obor,“ říká děkan Fakulty dopravní doc. Pavel Hrubeš.

„Současnost je charakteristická stále rostoucí poptávkou po dopravě, na kterou je třeba vhodným způsobem reagovat v souladu s dopravními politikami přijatými na jednotlivých úrovních veřejné správy. Poptávka po dopravě úzce souvisí s urbanizmem. Návrh dopravního systému spolu s jeho řízením se neobejde bez znalostí z oboru stavebního a strojního inženýrství, informačních technologií, studia chování účastníků dopravního provozu, ekonomie a manažerských dovedností,“ doplňuje marketingová manažerka fakulty Ing. Petra Skolilová.

 

Kompletní program konference:

 9:00 – 16:30       Konference věnovaná 25 letům Fakulty dopravní
17:00 – 18:00      Setkání se závodním týmem CTU LIONS
18:15 – 19:15      Filmotéka Fakulty dopravní
19:30 – 20:30      Klavírní koncert Matyáše Nováka

Více informací nalézt na webu: http://akce.fd.cvut.cz/25letFD/konference-25let

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Telefon: 
+420 777 826 652