Datum zveřejnění: 
22. 1. 2019
Zapojení studentů do unikátních vědecko-výzkumných projektů už během bakalářského a magisterského studia je jednou z předností studia na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (FJFI). Nejen o tom se mohou zájemci o studium přesvědčit na Dni otevřených dveří, který proběhne v úterý 29. ledna 2019 od 9.00 do 15.00 hod. v Praze. Program nabídne také ukázky vědecko-výzkumných pracovišť fakulty a exkurze do špičkových laboratoří.

Hlavní program Dne otevřených dveří je soustředěn do budovy v Břehové ulici 7 (Praha 1), kde je také v přízemí umístěn fúzní reaktor – tokamak; doprovodné akce pak budou připravené v budovách v Trojanově 13 (Praha 2) a V Holešovičkách 2 (Praha 8), kde se zájemci mohou zblízka podívat na školní štěpný jaderný reaktor. Fakulta disponuje také dalšími zajímavými technologiemi, jako jsou počítačové systémy pro vysoce výkonné výpočty, lasery, vybavení pro práci s plasmatem, nanotechnologické a chemické laboratoře a další zařízení, jejichž část si zájemci mohou v rámci akce prohlédnout či vyzkoušet.

„Kromě exkurzí k reaktorům je vždy velký zájem i o model školního štěpného reaktoru, na kterém si studenti mohou vyzkoušet spuštění a zastavení reakce a její řízení s pomocí regulačních tyčí. Kolegové a studenti ale mají pro návštěvníky připravenou celou řadu dalších zajímavých prezentací a technologií, které si lze osahat, vyzkoušet a povídat si o nich s těmi, kteří se jimi dlouhodobě zabývají, upřesňuje Eva Prostějovská, jedna z organizátorů akce.

Kromě představení vybavení školy a jejích aktivit jsou pro zájemce o studium na FJFI připravené také informace o přijímacím řízení, jednotlivých oborech, ale také o ubytování, možnostech stravování, mimoškolním životě a také o uplatnění po ukončení studia, a to jak prostřednictvím tištěných materiálů, tak i v podobě přednášky a diskuze. „Snažíme se studentům ukázat zajímavé perspektivy studia u nás, možnosti zapojení do nadnárodních projektů – úzce spolupracujeme například se švýcarským CERNem, ale i velmi přátelskou atmosféru, protože s počtem zhruba 1200 studentů patříme mezi menší fakulty ČVUT, doplňuje Šárka Salačová z oddělení komunikace a PR FJFI a současně doktorandka a spoluorganizátorka Dne otevřených dveří.

Fakulta nabízí studentům 16 bakalářských oborů a stejný počet navazujících magisterských. Od svého vzniku v roce 1955 se zaměřovala na vzdělávání a výzkum v jaderných oborech, ale záběr rozšířila na široké spektrum matematických, fyzikálních a chemických oborů. Dnes poskytuje vysokoškolské vzdělání vysoké úrovně s hlubokým matematicko-fyzikálním základem a individuálním přístupem k jednotlivým studentům.

Kromě Dne otevřených dveří nabízí FJFI celou řadu dalších příležitostí, jak se s fakultou a jejími aktivitami blíže seznámit. Během následujících měsíců to bude například akce nazvaná Staň se na den vědkyní (11. února 2019) nebo Týden vědy na Jaderce (16. až 21. června 2019). Fakulta pro střední školy připravuje také exkurze v rámci cyklu Den na Jaderce a další aktivity. Více informací o akcích pro střední školy najdete na webu.

Bližší informace o Dni otevřených dveří na webu FJFI.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Eva Prostějovská
E-mail: 
eva.prostejovska@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 224 358 320