Datum zveřejnění: 
8. 1. 2019
„Plný zásah, rakovinové buňky jsou zničené,“ i to může zaznít během akce Den lékařským fyzikem, kterou každoročně pro studenty středních škol pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI). Uskuteční se ve středu 16. ledna 2019 a zájemci se musí předem registrovat. Cílem dne je ukázat potenciálním studentům možné využití radiotechnologií v lékařství a představit jim možnosti studia těchto specializací na fakultě. Studenti také ve specializovaném softwaru naplánují dávkovou distribuci záření v těle rakovinou postiženého pacienta a změří parametry svazku.

„Ionizující záření se na specializovaných nemocničních pracovištích využívá čím dál více a třeba rentgeny si postupně nacházejí cestu i do jednotlivých ordinací. Naši absolventi najdou uplatnění nejen v nemocnicích, ale také ve firmách, které vyvíjejí a vyrábějí klinické urychlovače, rentgeny a další zařízení, a ve výzkumu, ať už přímo na naší fakultě či v dalších laboratořích, říká Tereza Hanušová z katedry dozimetrie a aplikace ionizujícího záření (KDAIZ) FJFI, která akci v roce 2016 spoluvytvářela a vede ji.

Studenti se během dopoledne seznámí s oborem radiologická fyzika a jeho dvěma odvětvími: radioterapií a nukleární medicínou. Po obědě pak pokračují v praktických cvičeních, v rámci kterých mohou pracovat s mamografem, na simulátoru si mohou vyzkoušet obsluhu terapeutického lineárního urychlovače, vytvoří snímky se zubním rentgenem, ve specializovaném softwaru sestaví léčebný ozařovací plán pro skutečného pacienta se zhoubným nádorem či se vyzkouší měření záření radionuklidového ozařovače (toto cvičení je z důvodu radiační ochrany pouze pro starší 18 let). Následně navazuje ještě exkurze na některé ze tří specializovaných pracovišť ve špičkových pražských nemocnicích: nukleární medicína ve Fakultní nemocnici v Motole, radiodiagnostika v Thomayerově nemocnici či ve Fakultní nemocnici v Motole.

„Akce se mi hodně líbila, protože i když je částečně zaplněna přednáškami, podstatnou část tvoří praktické cvičení a exkurze – není to tedy žádné suché povídání, člověk hned vidí i praxi – vyzkouší si měření, vidí konkrétní pracoviště,“ říká Marie Freibergová, která se účastnila hned premiérového termínu akce 1. června 2016 a nyní je studentkou FJFI.

Zájem o akci bývá velký a kapacita je omezená, proto lze jen doporučit včasnou registraci na webových stránkách, kde jsou i podrobnější informace. V rámci registrace si studenti také vybírají praktické cvičení a exkurzi.

Ve fotogalerii se můžete podívat, jak akci zachytil fotograf: květen 2018, červen 2017.

Foto a popiska

https://media.cvut.cz/cs/foto/20180530-den-lekarskym-fyzikem#lg=1&slide=62

Radiodiagnostické pracoviště Fakultní nemocnice v Motole a jejich CT se dvěma energiemi Siemens Somatom Definition. Jde o jedno z nejnovějších pracovišť v Česku.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jan Kadeřábek
E-mail: 
jan.kaderabek@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
+420 603 444 144