Datum zveřejnění: 
22. 11. 2018
Ve dnech 27. až 30. listopadu 2018 se v prostorách pražské Vily Lanna (V sadech 1, Praha 6) uskuteční již 11. ročník mezinárodní vědecké konference AXRO. Jejím cílem je představení novinek a nových projektů v oblasti kosmického výzkumu v oboru rentgenového záření a souvisejících technologií. Vědci budou především diskutovat o nových a budoucích technologiích v oblasti rentgenových dalekohledů, které musí být umístěny na palubě družic, protože zemské ovzduší rentgenové záření nepropouští.

Konferenci pořádanou pod záštitou rektora ČVUT zahájí prorektor ČVUT pro vědeckou a výzkumnou činnost prof. Zbyněk Škvor, děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT prof. Pavel Ripka, a za spolupořádající Astronomický ústav AV ČR jeho ředitel prof. Vladimír Karas.

Pořadatelé, vědci a doktorandi z Fakulty elektrotechnické ČVUT, budou prezentovat a diskutovat pokrok ve vývoji a testech inovačních typů rentgenové optiky, ale také přiblíží dosavadní výsledky rentgenového monitoru na palubě české minidružice VZLUSAT1 a českého raketového experimentu REX americké NASA, na nichž se podílely i další pracoviště ČVUT, a to Ústav technické a experimentální fyziky a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT. Představeny budou i výsledky společných česko-bavorských projektů, zaměřených na vývoj speciálních odrazivých vrstev pro rentgenové dalekohledy. Prostor bude věnován i účasti vědců z Fakulty elektrotechnické na projektu Evropské unie AHEAD, v jehož rámci byly připraveny a otestovány vzorky inovační rentgenové optiky typu Kirkpatrick Baez pro projekt ESA ATHENA a to s velmi slibnými výsledky.

Na konferenci budou také představeny nové kosmické projekty, na kterých se v několika případech podílí právě tým doc. Hudce z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Konkrétně se jedná o projekt velkého kosmického rentgenového dalekohledu Evropské kosmické agentury ESA ATHENA, dále pak o střední misi ESA THESEUS, v níž tým Fakulty elektrotechnické ČVUT patří do hlavního konsorcia a podílel se na přípravě návrhu, a dále projekt ESA SMILE, ESA již realizovaný, kde rovněž je účast fakulty na úrovni hlavního konsorcia. Tyto projekty představí buď hlavní řešitelé, nebo jimi delegovaní zástupci.

Řada příspěvků bude věnována i novým a připravovaným kosmickým projektům USA, Japonska a Číny. Další informace o konferenci AXRO 2018 jsou k dispozici na stránce: http://axro.cz/.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
+420 731 077 387