Datum zveřejnění: 
8. 11. 2018
Z pověření vlády ČR byl docent Pavel Hrubeš, děkan Fakulty dopravní ČVUT v Praze, jmenován členem správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty a s účinností od 1. 11. 2018 pověřen jejím vedením.

Doc. Ing. Pavel Hrubeš Ph.D., dosáhl akademické hodnosti docent v oboru Inženýrská informatika v dopravě a spojích v roce 2011. Od roku 2007 působí v organizační struktuře Fakulty dopravní ČVUT v různých vedoucích funkcích, od roku 2012 pak jako šéf Ústavu dopravní telematiky. Dlouhodobě se podílí na řešení významných grantů a výzkumných záměrů. Aktivně působí v několika platformách a profesních sdruženích a komisí zaměřených na dopravní telematiku.

Do funkce předsedy správní rady SŽDC nastupuje tedy odborník na dopravu s dlouholetými zkušenostmi, který si od svého působení ve v této funkci slibuje především rozvoj dopravně klíčové instituce a propojení akademické a provozní sféry železniční dopravy, což dokládá i jeho pohled na současnou roli fakulty: Fakultu dopravní ČVUT vnímám jako instituci, která úspěšně a kvalitně realizuje svoji základní úlohu ve vzdělávání a rovněž je důstojným partnerem veřejné správy a průmyslu, při poradenství anebo projektech vědy a výzkumu.“

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Petra Skolilová
E-mail: 
skolilova@fd.cvut.cz
Telefon: 
777 826 652