Datum zveřejnění: 
1. 11. 2018
České vysoké učení technické v Praze vstupuje jako člen do Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Již v současné době firmy z oblasti obranného a bezpečnostního průmyslu s ČVUT dlouhodobě spolupracují v oblasti výzkumu a vývoje. Tato spolupráce značně napomáhá pozvednutí technické a technologické úrovně obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR a také napomáhá vychovávání špičkových odborníků, kteří se již v době studia připravují na působení v této průmyslové oblasti.

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu RNDr. Jiří Hynek tvrdí, že „spolupráce s kvalitními univerzitami, jako je ČVUT, umožní vylepšení úrovně výzkumu a vývoje obranného a bezpečnostního průmyslu v ČR.“ Perspektivně vidí spolupráci mezi akademií a průmyslem i ČVUT: „Již při svém nástupu do funkce rektora ČVUT jsem deklaroval, že jednou z mých priorit bude prohlubování spolupráce mezi akademickým a soukromým sektorem v oblasti obrany a bezpečnosti. Členství ČVUT v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu je dalším milníkem při uvádění této spolupráce do praxe,“ uvedl doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT  

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz