Datum zveřejnění: 
29. 10. 2018
Dne 19. října proběhlo první kolo nové soutěže pro studenty středních škol nazvané Energetická olympiáda. Celkem se do ní přihlásilo 310 týmů, z toho 298 týmů vstoupilo do soutěže a úspěšně ji dokončilo. Týmy byly z 94 škol z celé republiky. Zároveň se zaregistrovalo 79 učitelů. Do finálového kola, které se uskuteční 16. listopadu v prostorách Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a také v Národní technické knihovně, postoupil každý tým, který získal 24 a více bodů z celkových 26, což je celkem 29 týmů.

Olympiáda se týká různých oblastí, jako je elektromobilita, energetický trh a obchodování s elektřinou, akumulace, obnovitelné a další alternativní zdroje energie, smart grids, energetický management, energetické úspory, budoucnost energetiky (jaderná energie vs. obnovitelné zdroje) a mnoho dalšího.

Organizátorka Energetické olympiády Ing. Adéla Holasová z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze k akci uvádí: „Příjemně nás překvapila vysoká účast, a i přes mírné počáteční komplikace se serverem jsme měli spokojené reakce ze strany učitelů i studentů.“

Vítězové si odnesou odměnu 50.000 Kč, pro tým, který se umístí na 2. místě bude připraveno 20.000 Kč a třetí nejlepší řešitelé se mohou těšit na ocenění ve výši 10.000 Kč. Finalisté také získají věcné ceny od partnerů soutěže a dále možnost prominutí přijímacích zkoušek na Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze.

Soutěž organizuje společnost Energetická gramotnost, která se zabývá vzděláváním v oblasti energetiky. Iniciativa původně vznikla jako školní projekt studentů programu Elektrotechnika, energetika, management Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

 

Harmonogram finálního kola 16. listopadu je následující:

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Technická 1902/2, 166 27 Praha 6

FEL, místnost T2:D3-209

8:30 Registrace
9:00 Přivítání
9:15-10:20 Přednášky
10:20-10:35 Coffee break
10:35-11:30 Přednášky
11:30-11:50 Představení a výběr témat

Národní technická knihovna, Vzdělávací centrum, Počítačová učebna 1

12:00-12:30 Oběd (Café Prostoru)
12:30-16:00 Práce na projektu
16:00 Začátek prezentací ve 209
19:00 Slavnostní vyhlášení vítězů

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Libuše Petržílková
E-mail: 
libuse.petrzilkova@fel.cvut.cz
Telefon: 
731 077 387