Datum zveřejnění: 
24. 10. 2018
Občanské sdružení Surya již desátým rokem zajišťuje výuku v indické vesnici Kargyak ve státě Jammu & Kashmir. Skupina českých specialistů vedených stavebním inženýrem Janem Tilingerem, absolventem a pedagogem Fakulty stavební ČVUT, se rozhodla pomoci právě v této „poslední“ vesnici v srdci Himálaje postavit školu.

V himalájském Kargyaku, v jednom z posledních míst, ve výšce 4 200 m přežívá původní tibetská kultura. Před otevřením školy umělo v malé vesnici s 200 obyvateli trochu číst zhruba 10 lidí a děti musely být za vzděláním posílány na internátní školy do vzdálených měst. Dnes má Sluneční škola své absolventy a díky projektu se podařilo zastavit vysídlování vesnice.

Surya, která školu podporuje, kromě výuky běžných školních předmětů, učí obyvatele i hygienickým návykům, první pomoci, podporuje obnovu tradičních řemesel, nebo pomáhá se zalesněním oblasti. Dobrovolníci vesničanům ale ukázali i to, jak pěstovat zeleninu ve skleníku v zimních měsících. To vše bez jediné dotace EU nebo české vlády. "Projekt financují dárci, kteří chápou a dokáží ocenit jeho jedinečné poslání," říká autor projektu a zakladatel sdružení Ing. Jan Tilinger, Ph.D., z Fakulty stavební ČVUT.

Surya v obyvatelích posiluje povědomí o unikátnosti místní kultury. "Dalším posláním projektu je zachovat život v zapadlých oblastech světa a zabránit tak zbytečné migraci", vysvětluje Jan Tilinger. Indická vláda plánuje přes celou oblast vést tzv. transhimalájskou dálnici. Obyvatelé doposud izolovaného Kargyaku tak dostávají díky vzdělání i možnost důstojně obstát v novém světě, který s sebou stavba transhimálajské silnice nevyhnutelně přinese.

Sluneční škola je projektována jako zero carbon house, za použití lokálních přírodních materiálů. Díky využití slunečního záření lze školu vytápět i v zimních měsících na 17°C. Výuka proto může probíhat celoročně a prázdniny se mohou částečně přesunout na letní měsíce, kdy většina obyvatel sklízí pole.

Dnes už je The Sun School in Kargyak známá po celém světě a stala se inspirací pro okolní vesnice, ve kterých také vyrostly nové školy podobné konstrukce. Jan Tilinger tak naplnil svou původní ideu - vytvořit ukázkový model stavby pro širší využití i v okolních vesnicích. O jeho práci má zájem řada evropských univerzit. Na přednáškách ukazuje, jak mohou rozvojové projekty efektivně fungovat s ohledem na tradice a životní i přírodní podmínky místních obyvatel. 

Konečným cílem projektu Sluneční školy je, aby byla schopná fungovat nezávisle na sdružení. "Chceme místní naučit, aby se dokázali o provoz i technické zázemí školy starat sami a jednoho dne tak s organizací přestřihli pomyslnou pupeční šňůru," říká Jan Tilinger.  Surya pak bude moci pomáhat zase jinde. Už teď jsou v plánu další projekty v rozvojových oblastech.

„Projekt Sluneční školy je příkladnou ukázkou přenosu vědy a výzkumu do praxe těm, kteří nejvíce potřebují pomoci, dětem. Tato unikátní stavba demonstruje, že kvalitní konstrukce není podmíněna drahými materiály či složitými technologiemi, naopak, stavba používá technologie prověřované stovky let a místně dostupný materiál. Lokální materiály, technologie i design stavby je proveden skromně s respektem k místní kultuře, a přesto tvoří v oblasti zásadní dílo. Kargyak je místo 4 200 metrů nad mořem, kam nevedou silnice, elektřina ani telefonní signál, kde jen samotný pobyt je pro Evropana extrémně vyčerpávající. Nasazení pana doktora Tilingera a maximální využití možného je inspirující,“ říká doc. Vojtěch Petráček, rektor ČVUT.

Desetileté výročí Sluneční školy v Kargyaku podpoří koncerty Ivy Bittové a tibetského hudebníka Ančuka, který českému publiku představí hru na dranyen – tibetskou kytaru. Dvojice koncertů s názvem Iva Tibettová proběhne 21. 11. v Brně a 22. 11. v Praze. Výtěžek ze vstupného a dražby na koncertech pomůže jak sdružení Surya tak druhé české himálajské škole Brontosaurů v Himálajích. Více informací o koncertu je na https://www.ivatibettova.cz/.

Každý může podpořit projekt Surya také na www.surya.cz koupí fotografií v galerii fotek.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Jan Tilinger, Ph.D.
E-mail: 
jan.tilinger@fsv.cvut.cz
Telefon: 
+420 608 522 854