Datum zveřejnění: 
23. 10. 2018
Cílem projektu České a slovenské stavby století je představit úspěchy českého a slovenského stavitelství v průběhu uplynulých 100 let a doplnit oslavy vzniku samostatné Československé republiky. Výstava, za níž stojí Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Český svaz stavebních inženýrů, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov a SIA – Rada pro výstavbu ČR, umožňuje seznámit se s významnými stavebními a architektonickými díly realizovanými od roku 1918 po současnost. Výstava je umístěna v atriu Fakulty stavební ČVUT a v neděli 28. října bude od 10.00 do 17.00 hod. volně přístupná veřejnosti; ve 13.00 hod. a v 15.00 hod. zde budou probíhat komentované prohlídky s odborníkem zajištěným ČKAIT.

Stovku staveb představujících se na výstavě vybrala odborná komise složená ze zástupců českých a slovenských asociací a svazů dlouhodobě spjatých s rozvojem stavitelství. Za českou stranu bylo nominováno 66 staveb, za slovenskou pak 34. Z nich následně veřejnost od jara až do letošního podzimu vybírala 5 „nej“ staveb v Česku a 5 na Slovensku. Výstava však představuje celek všech sta staveb.

„V Československu a poté i v České a Slovenské republice vzniklo mnoho zajímavých a významných staveb, z nichž řada je oceňována ve světě. Naším cílem bylo v rámci výstavy ukázat alespoň část z nich, a seznámit tak veřejnost se špičkovou prací architektů a inženýrů u nás od počátku vzniku republiky v roce 1918 až do současnosti,“ říká Ing. Šárka Janoušková z Informačního centra ČKAIT, které vznik projektu iniciovalo.

Výstava, na níž jsou jednotlivé stavby podrobně představeny ze stavebního i významového hlediska, je koncipována jako putovní. Svoji cestu zahájila na Fakultě stavební ČVUT v Praze. „Těší nás, že výstava má svoji premiéru zde, protože mnoho tvůrců těchto staveb je z řad absolventů ČVUT. Výstava tak ukazuje našim studentům práce jejich předchůdců a může pro ně být zajímavou inspirací,“ uvádí prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Výstava projektu „České a slovenské stavby století“ se koná v atriu Fakulty stavební ČVUT, Thákurova 7, Praha 6. Volně zpřístupněna veřejnosti bude v neděli 28. října mezi 10.00 – 17.00 hodin. Ve 13.00 a v 15.00 hodin zde proběhnou komentované prohlídky s odborníkem zajištěným ČKAIT.

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a je zařazen do Evropského roku kulturního dědictví 2018.

Více informací na www.stavbystoleti.cz a www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze