Datum zveřejnění: 
8. 10. 2018
Praha 8. října 2018 – Premiér České republiky Andrej Babiš spolu s prezidentem GE Aviation Davidem Joycem navštívili první dokončenou zkušebnu leteckých motorů na ČVUT. Unikátní spolupráce soukromého a akademického sektoru zaznamenala další významný milník. První z řady super moderních zkušeben leteckých motorů právě překročila hranici 200 testovacích hodin ze společně zkoumaného provozu a testování turbovrtulového motoru pro výzkum ČVUT, a to v rekordně krátkém čase – pouhých šest měsíců od prvního spuštění motoru.

Dnes navštívil dynamometrickou zkušebnu leteckých motorů na ČVUT premiér České republiky Andrej Babiš spolu s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou, paní ministryní financí Alenou Schillerovou, místopředsedou RVVI Karlem Havlíčkem a s prezidentem GE Aviation Davidem Joycem. Hlavním důvodem bylo, že ještě před uplynutím dvou let od podpisu Kolaborativní smlouvy o unikátním společném výzkumu mezi Fakultou strojní ČVUT a GE Aviation a od zahájení řešení záměru posílení výzkumných a výukových kompetencí na Fakultě strojní ČVUT bylo dosaženo mnoho důležitých milníků.

Spolupráce GE Aviation s ČVUT, která byla oznámena na tiskové konferenci 13. 2. 2018, úspěšně pokračuje naplněním dalších cílů a zaznamenala nový úspěch. Fakulta strojní ČVUT naplňuje svůj dlouhodobý záměr posílení výzkumných a výukových kompetencí, v jehož rámci buduje ve svém Centru pokročilého leteckého a kosmického výzkumu nejmodernější zkušebny leteckých motorů. Jeden dosažený milník v záměru Fakulty strojní je převzetí první dokončené zkušebny od dodavatele a druhý dosažený milník ve vzájemné spolupráci s GE Aviation je překročení hranice 200 hodin úspěšného testování experimentálního motoru na této zkušebně. Tím jednak získala Fakulta strojní již více než 7 TB dat o skutečném chování motoru, které užije pro vývoj unikátního digitálního motoru – dvojčete postupně opotřebovávaných turbovrtulových motorů pro výzkum jejich individuálního monitorovacího systému provozu a prediktivní údržby. ČVUT pro tyto mezníky získalo od GE Aviation jednak významnou znalostní pomoc s budováním a provozem nové letecké zkušebny a jednak znalosti pro vyhodnocování experimentálních dat a modelování turbovrtulového motoru.

„Jsem velmi rád, že se nám daří rozvíjet partnerství s naším průmyslovým partnerem. Je skvělé, že můžeme od GE Aviation získávat znalosti pro náš výzkum a výuku, a tak pomáhat rozvoji leteckého průmyslu v České republice,“ dodává děkan Fakulty strojní ČVUT Michael Valášek.

V rámci záměru a spolupráce přijdou v následujících 3-6 měsících další klíčové milníky v podobě pozemních zkušeben a letů s experimentálním letadlem, nových poznatků o opotřebení turbovrtulových motorů a monitorovacím systému životního cyklu motoru.

„Jsem hrdý na úspěšně a rychle vybudované letecké zkušebny na Fakultě strojní. Jejich velikost a složitost mi připomíná zkušebny pro fyzikální experimenty ve švýcarském CERN,“ dodává rektor ČVUT Vojtěch Petráček.

„Spolupráce s ČVUT je základní pilíř při budování ekosystému R&D partnerů v České republice, který umožní dlouhodobý růst aktivit GE Aviation u nás a realizaci nových projektů postavených na inovacích a vývoji. Jsem nadšený z dosažených výsledků a nasazení ČVUT týmu,“ uvedl prezident GE pro Českou republiku a programový ředitel GE Aviation Milan Šlapák.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Jiří Zápotocký
E-mail: 
jiri.zapotocky@fs.cvut.cz
Telefon: 
+420 602 343 815
Pracoviště: 
Fakulta strojní ČVUT v Praze