Datum zveřejnění: 
8. 10. 2018
České vysoké učení technické v Praze připravilo pro letošní podzim cyklus přednášek tematicky soustředěných na to, jak politické a kulturní proudy v tzv. první republice i v meziválečném světě ovlivňovaly dění na jedné z nejvýznamnějších českých a československých vysokých škol. Přednášky začnou v úterý 9. října od 17.00 hodin v budově ČVUT - CIIRC (Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6). Vstup je volný.

Přednáškový cyklus představí pět renomovaných vědců a historiků, a to z Českého vysokého učení technického v Praze, Univerzity Karlovy, Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR a Národního technického muzea, v pěti navazujících termínech.

9. října 2018

  • téma: Příběh zapomenutého génia profesora Ivana Puluje (1845 - 1918)
  • prof. RNDr. Ivo Kraus, DrSc. (katedra inženýrství pevných látek Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT)

15. října 2018

  • téma: Architekti a stavaři na Německé vysoké škole technické za 2. světové války
  • PhDr. Miloš Hořejš, Ph.D. (Národní technické muzeum)

18. října 2018

  • téma: Dr. Vlastimil Kybal a výuka historie na ČVUT
  • ThDr. Jaroslav Hrdlička (Společnost Vlastimila Kybala, Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy)

25. října 2018

  • téma: Kloknerův ústav 1921 - 1963. Výzkumnictví napříč režimy
  • PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., a PhDr. Bc. Věra Dvořáčková, Ph.D. (Archiv ČVUT, Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR)

2. listopadu 2018

  • téma: Stavba dejvického kampusu
  • PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulty elektrotechnické ČVUT)

Přednášky se uskuteční v budově ČVUT - CIIRC, která sídlí přímo v dejvickém univerzitním kampusu. „Tematicky cyklus připomene výročí vzniku Československé republiky z jiného úhlu pohledu. Nebude klást důraz přímo na politické události, které tento nový stát zformovaly a utvářely jeho charakter v průběhu jeho existence. Zaměří se na politické a kulturní prvky, které ovlivňovaly dění na ČVUT,‘‘ uvedla PhDr. Kamila Mádrová, Ph.D., vedoucí Archivu ČVUT.

Přednášky budou určeny odborné i laické veřejnosti a dávají si mimo jiné za cíl vzbudit zájem o historii technických věd a vysokých škol s technickým zaměřením. Proto budou pojaty popularizační formou přednáškové vědecké kavárny, čili po prezentaci bude následovat neformální diskuze k tématu a pro návštěvníky bude připravena tematická výstavka archivních dokumentů. Příprava akce bude odborně zaštítěna Archivem ČVUT, který je garantem výzkumu dějin této univerzity. Všichni účastníci přednáškových cyklů obdrží informační brožuru, která jim poskytne představení přednášejícího, anotaci přednášky a termíny dalších akcí.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Kamila Mádrová
E-mail: 
kamila.madrova@cvut.cz
Telefon: 
224 353 551
Pracoviště: 
Archiv ČVUT v Praze