Datum zveřejnění: 
27. 9. 2018
Molab - Ústav modelového projektování Fakulty architektury ČVUT organizuje ve dnech 10. a 11. října mezinárodní konferenci s názvem Design Computing. Navrhování pomocí počítače poskytuje architektovi sofistikovanější nástroje, pomocí kterých přesně zkontroluje stav příprav i podobu návrhu. Architekt tak ověří, jestli je jeho model schopný dostát všem nárokům.

Interdisciplinární způsob navrhování dospěl do bodu, kdy je nemožné jasně rozlišovat mezi formou i obsahem, a současně mezi architekturou, designem, stavitelstvím, sochařstvím, malířstvím a grafikou. Dana Matějovská z Ústavu modelového projektování, která za přípravou konference stojí, vidí budoucnost počítačového navrhování pozitivně: „Stále více architektů bude řídit ateliéry, v nichž je design computing běžnou praxí. Musí proto mít povědomí o možnostech počítačového navrhování a jeho využití, aby drželi krok s požadavky doby‘‘.

Smyslem konference je prezentace nejnovějších trendů počítačového navrhování, jak je vnímají studenti magisterského studia a doktorandi Fakulty architektury ČVUT a Fakulty stavební ČVUT, ale i další studenti ze zahraničních univerzit. Konference ukáže modelové principy design computing, např. příklady algoritmického výzkumu, projektování a fabrikace v Architektuře 4.0. Na konferenci vystoupí i Thomas Bock z Technické univerzity v Mnichově a Matias del Campo z Univerzity Michigan. Oba hosté patří mezi světovou elitu v oboru design computing.

Součástí mezinárodního setkání bude multimediální výstava (10. --- 17. října) prezentující obor design computing a jeho výstupy, a to nejen z Fakulty architektury a Fakulty stavební ČVUT, tak i z evropských a světových škol.

Kromě výstavy budou mít účastníci konference možnost vidět interaktivní prezentaci

firem, architektonických kanceláří a absolventů fakulty zaměřenou na počítačové navrhování.

Konference bude vedena v angličtině.

Podrobnosti na webových stránkách konference.

Plakát na výstavu ke stažení
 

Pořadatel: Molab.eu - Ústav modelového projektování

Místo konání: FA ČVUT, Thákurova 9, Praha 6

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Arch. Michaela Mrázová
E-mail: 
mrazomic@fa.cvut.cz
Telefon: 
+ 420 736 142 12
Pracoviště: 
Fakulta architektury ČVUT v Praze