Datum zveřejnění: 
25. 9. 2018
Představují se zde i stavby, které nebyly nikdy dostavěny nebo byly již dávno zničeny. Jak by byl velký kostel Panny Marie Sněžné, pokud by byl dostavěn? Jak vyhlížela dávno zbořená Kaple Božího těla na Dobytčím trhu? Kolem jaké podoby Staroměstské radnice chodili lidé v roce 1420? Nebo jak vypadal Hrádek na Zderaze, který již neexistuje? S tím i mnohým dalším se mohou seznámit návštěvníci na unikátní výstavě „Doba Karla IV. v modelech“ instalované v lapidáriu pražské Betlémské kaple. Na Den české státnosti 28. září 2018 ji Fakulta stavební ČVUT, v jejíchž architektonických ateliérech modely vznikly, zdarma zpřístupní široké veřejnosti. Pro zájemce jsou připraveny komentované prohlídky, které se budou konat v 10.30 hod., ve 12.30 hod. a ve 14.30 hodin.

Výstava, která je výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT, se jako celek zaměřuje na historické modely staveb období Karla IV. Modely vznikly v rámci volitelného předmětu Architektonické modely. „Pro studenty je zkušenost vytváření fyzických modelů přínosná z hlediska možnosti převedení představy z 2D do 3D, což je v oboru architekta naprosto nezbytné. Zde je to obohaceno tím, že při výrobě historických modelů studenti zjistí, jaké nádherné a velkolepé stavby dokázali naši předci postavit,“ vysvětluje prof. Mikuláš Hulec, vedoucí katedry architektury na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

„Návštěvníci na výstavě uvidí například model kostela Panny Marie Sněžné, jedná se o pokus o ideální vzhled chrámu, pokud by byl dostavěn. Dále zde jsou modely Staroměstské i Novoměstské radnice, oba v podobě k roku 1420. Naprosto unikátní pak je model Hrádku na Zderaze, který kompletně zmizel i s Břežskou skálou při Pražské asanaci na přelomu 19. a 20. století. Podobně je tu vystaven i model dnes již neexistující Kaple Božího těla na Dobytčím trhu, která byla zbořena na konci osmnáctého století,“ říká Ing. arch. Vojtěch Dvořák z Fakulty stavební ČVUT, katedry architektury, který spolu s kolegou modelářem z katedry Ing. Michalem Chalupou připravil výstavu koncepčně a také pro ni zajišťoval podklady.

Právě podklady pro výrobu modelů přitom byly nejnáročnější fází celého projektu a jejich shánění místy připomínalo detektivní pátrání. „Většinu modelů jsem konzultoval s odborníky, převážně z NPÚ Praha, Akademie věd ČR či Muzea HMP a informace jsem doplňoval dalšími dostupnými prameny z archivů a knihoven. U řady staveb jsou podklady jen v náznaku, takže se to poté řešilo podle obdobných staveb ze stejného období či stavěné stejnou stavební hutí a podobně. Asi nejnáročnější bylo dát modelům takovou podobu, která by mohla co nejvíce odpovídat realitě. Proto jsme se záměrně vyhýbali povrchovým úpravám, protože by šlo už o velkou fabulaci,“ vysvětluje Vojtěch Dvořák.

Na výstavě v lapidáriu Betlémské kaple se představují jak fyzické modely vybraných unikátních staveb, které jsou vyrobeny z dřevité lepenky řezané na laserovém plotru a jsou v měřítku 1:100, tak je zde na panelech prezentována řada dalších staveb. Panely odkazují k stálé expozici MHMP v domě U Zlatého Prstenu - Praha Karla IV. - středověké město, na níž Fakulta stavební ČVUT také spolupracovala.

Výstavu „Doba Karla IV. v modelech“, kterou připravila Fakulta stavební ČVUT v Praze, lze zhlédnout v lapidáriu Betlémské kaple v pátek 28. září od 10.00 – 18.00 hodin. Vstup je zdarma. Komentované prohlídky s odborníkem – architektem se budou konat v 10.30 hod., 12.30 hod a 14.30 hodin.

Zájemci, kteří výstavu v lapidáriu Betlémské kaple navštívit nestihnou, ji budou moci zhlédnout v Průhonickém zámku od poloviny listopadu do konce ledna 2019.

Více informací na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 71
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze