Datum zveřejnění: 
26. 6. 2018
Dne 29. června 2018 dojde od 10.00 hodin ke slavnostnímu odhalení zrekonstruovaného hrobu Josefa Božka na Olšanských hřbitovech. Na akci se podílí České vysoké učení technické v Praze, spolek Svatobor a Správa pražských hřbitovů.

Správa pražských hřbitovů spustila v roce 2013 úspěšný Projekt adopce významných hrobů, který si klade za cíl záchranu hrobů známých osobností, nacházejících se na 29 pražských hřbitovech ve správě SPH. „Pokud jsou tyto hroby bez platných nájemních smluv, jsou ze zákona považovány za opuštěné a hrozí jim zánik. A to jak tím, že by mohlo dojít k novému pronájmu, tak i nevratná poškození neudržovaných náhrobků. Díky Projektu adopce významných hrobů se podařilo prostřednictvím péče adopčních nájemců zachránit více jak 150 náhrobků z celkového počtu 350 doposud do projektu zařazených hrobů,‘‘ uvedla Oldřiška Dvořáčková, koordinátorka Projektu adopcí.

ČVUT v Praze je kromě hrobu Josefa Božka adopčním nájemcem hrobů Josefa Fanty, Karla Václava Zengera a Otakara Nováka. „Adopce hrobu technických velikánů na ČVUT logicky patří. Tím, že budeme pomáhat vracet důstojnou tvář hrobům, dáváme najevo, že žijeme v kulturní zemi, vědomi si jejích tradic. Osobnosti, jakou Josef Božek nepochybně byl, žijí na naší škole svým odkazem dodnes, například i skutečností, že po něm máme na Fakultě strojní pojmenované jedno z center kompetence zaměřené na výzkum spalovacích motorů a automobilů,‘‘ uvedl doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT.

Restauraci hrobu provedl Milan Šturm. Během opravy a restaurování hrobu Josefa Božka došlo k těmto úpravám: šetrnému odkopání náhrobku a úpravě okolního terénu, demontáži těla náhrobku a rámu včetně zábradlí a krycí desky, zhotovení nových základů, osazení demontovaných částí, celoplošnému očištění kamenných, prvků, zábradlí a krycí desky, obnově zlacení písma a biocidnímu ošetření.

Na slavnostní odhalení hrobu Josefa Božka byl pozván také ředitel Gymnázia Český Těšín RNDr. Tomáš Hudec. Tato střední škola se na adopci hrobu finančně spolupodílela.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz
Telefon: 
+420 605 763 506
Pracoviště: 
Rektorát ČVUT