Datum zveřejnění: 
28. 5. 2018
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze přivítá na své půdě 30. května 2018 studentky a studenty středních škol v rámci akce Den lékařským fyzikem. Kromě zjištění, co obnáší pracovat jako radiologický fyzik nebo technik v nemocnici, čekají na studenty praktické úlohy, např. se zubním rentgenem a poprvé také virtuální 3D ozařovna VERT. Středoškoláci tak budou mít možnost zažít práci v nemocnici, k níž by se bez absolvování vysoké školy příslušného zaměření jinak nedostali. Závěrem akce jsou pak nachystány exkurze do skutečného provozu v nemocnicích Motol a Na Homolce.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) pořádá tuto akci již 3. rokem a zájem o ni neustále stoupá. „Pro nás je radost vidět, že středoškoláky tento obor zajímá, protože radiologických fyziků a techniků je stále nedostatek,“ říká doc. Tomáš Vrba, vědec a pedagog na FJFI ČVUT. „Obor je to jistě atraktivní i z hlediska propojení medicíny s fyzikou. Řada mladých lidí uvažuje o zaměření se na jeden z těchto směrů, ale my jim dáváme možnost oba směry spojit,“ dodává na vysvětlenou.

Radiologický fyzik nebo technik je nezbytnou a zákonem danou součástí klinických pracovišť. Žádná nemocnice či klinika pracující s ionizujícím zářením se bez něj neobejde. Díky tomu je o absolventy velký zájem. „V současné době máme nedostatek personálu s odbornými znalostmi a patřičnou kvalifikací. Své zaměstnance vyhledáváme už mezi studenty FJFI ČVUT. Těší mne, že touto akcí přilákáme další zájemce o obor,“ uvádí k celé problematice Ing. Petra Sýkorová, absolventka fakulty a nyní radiologický fyzik působící ve FN Hradec Králové.

V průběhu celého Dne lékařským fyzikem je pro studentky a studenty připraven bohatý středeční program. Nejprve se seznámí s tím, co je práce radiologického fyzika či technika a následně jim budou vysvětleny principy jednotlivých přístrojů či technik. V další části programu čeká na účastníky praktické cvičení, kde si sami vyzkouší práci s radionuklidovým ozařovačem, mohou snímkovat fantomy (umělé vzorky) na zubním rentgenu, mohou se věnovat plánování léčby ionizujícím zářením, které se běžně chystá pro onkologické pacienty, a v neposlední řadě si vyzkoušejí práci ve virtuálním 3D simulátoru VERT. „V závěru celé akce vezmeme studenty do reálného provozu na pracoviště v nemocnici Motol nebo nemocnici Na Homolce. Budou tak moci porovnat své praktické cvičení s každodenním provozem nemocnice. Jako bonus je zde možnost promluvit si s absolventy oboru Radiologická fyzika, kteří již v nemocnicích pracují,“ dodává doc. Tomáš Vrba.  

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Šárka Salačová
E-mail: 
sarka.salacova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
721 821 473
Pracoviště: 
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze