Datum zveřejnění: 
19. 4. 2018
Po dvou letech náročného ověřovacího procesu obdržela Fakulta stavební ČVUT v Praze, studijní obor Projektový management a inženýring, prestižní akreditaci RICS. Díky ní se mohou absolventi tohoto oboru ucházet o získání celosvětově respektovaného titulu MRICS již po dvou rocích praxe. Ve standardním procesu by se mohli hlásit až po desetileté praxi. RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors – Královský institut diplomovaných znalců) je přední světovou profesní organizací v oblasti nemovitostí, zaměřuje se na všechny oblasti realitního trhu, stanovuje nejvyšší profesní standardy a etická pravidla a dbá na jejich dodržování. Odborníci s tímto titulem jsou vysoce ceněni u prestižních realitních firem, poradenských nebo developerských společností a jeho ziskem si otvírají dveře ke kariéře.

RICS je nezávislá organizace, vznikla v roce 1868 ve Velké Británii a v současnosti sdružuje více než 100 tisíc členů ve více než stovce zemí světa. Celosvětové sídlo společnosti je v Londýně. V Evropě sídlí RICS od roku 1993 v Bruselu, působí ve všech evropských zemích. V Česku je RICS aktivní od devadesátých let dvacátého století a významně zde přispěla k formování trhu s komerčními nemovitostmi. Její členové mají přístup do mezinárodní sítě odborníků v oboru nemovitostí, zaručují dodržování etického kodexu chování, mají k dispozici možnost celoživotního vzdělávání v oboru a pro klienty představují záruku v dané oblasti.

„Akreditace RICS si velmi vážíme, protože je důkazem ocenění prestiže celé fakulty a kvality vzdělání, které si naši absolventi odnášejí,“ říká prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT.

V současnosti již fakulta k procesu získání titulu MRICS doporučila první dva absolventy. „V České republice je v současné době něco přes sto nositelů titulu MRICS, popř. vyššího titulu FRICS. Věříme, že naše akreditace pomůže rozšířit řady jejich nositelů, kteří pak budou pracovat na zajímavých projektech ve významných firmách,“ uvádí Ing. Martin Čásenský z Fakulty stavební ČVUT, katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví, který proces získání této prestižní akreditace inicioval.  

Fakulta ale bude s organizací RICS spolupracovat i v dalších oblastech, například právě organizuje konferenci Proptech, jež je zaměřena na tematiku inteligentních budov. Nabídnout plánuje i svoje další služby jako jsou přednášky či účast na projektech.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze