Datum zveřejnění: 
26. 3. 2018
Text prohlášení:

„Během mé pracovní návštěvy v zahraničí, kde jsem projednával budoucí spolupráci při přípravě inženýrských odborníků, došlo na ČVUT ke genderově orientovanému útoku proti vážené kolegyni, dlouholeté děkance prof. Aleně Kohoutkové.

Sděluji touto cestou, že prof. Kohoutková úspěšně vedla 8 let největší fakultu ČVUT s 620 zaměstnanci a 5 400 studenty a velmi rozsáhlou spoluprací s průmyslem. Fakultu stavební ČVUT přivedla do první stovky stavebních fakult ve světovém hodnocení. Na rozdíl od toho ČVUT pod minulým vedením propadlo ve světovém hodnocení ze 451. – 460. (2014, 2016) místa na 501. – 550. místo (2017).

Seznamuji se se situací a tuto budu následně řešit s děkanem Fakulty stavební ČVUT a kontrolním orgánem této fakulty – tedy jejím Akademickým senátem.“

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor ČVUT v Praze  

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Andrea Vondráková
E-mail: 
andrea.vondrakova@cvut.cz