Datum zveřejnění: 
22. 3. 2018
Soutěž byla pro rok 2017 vyhlášena v kategoriích vize a realizace. Zájemci z řad studentů a mladých architektů do 35 let mohli od května 2017 do ledna 2018 přihlašovat svoje návrhy či práce z oblasti architektury, urbanistického designu, interiérového designu a užitého umění. Celkem se do třetího ročníku soutěže přihlásilo 791 soutěžících ze 106 zemí, z toho bylo z ČR zaregistrováno 75 soutěžních prací. Z nich vybrala odborná porota složená ze 43 architektů z 39 zemí padesátku finalistů. O vítězích obou kategorií se rozhodne na počátku dubna. Vyhlašovatelem INSPIRELI AWARDS je Inspireli, mezinárodní online platforma pro architekty, spoluorganizátory jsou ČVUT a Fakulta stavební ČVUT v Praze, záštitu soutěži poskytla řada významných organizací z celého světa.

Ve finále soutěže budou odborníci vybírat z třiceti nejlepších prací z kategorie vize a dvaceti nejlepších přihlášených realizací. Vítězové v obou kategoriích obdrží kromě věcných cen v podobě architektonického softwaru možnost využít celoročního mentoringu světových architektonických špiček a dál se tak významně posunout v oboru. Jméno absolutního vítěze soutěže také bude zaneseno na unikátní putovní pohár „Wings to the Future“, jehož autorem je Bořek Šípek.

„INSPIRELI AWARDS spojuje odbornou veřejnost a studenty architektury, dává možnost objevit talentované mladé architekty bez ohledu na etnickou příslušnost, národnost, náboženství nebo sociálně-ekonomický stav. Účast v  soutěži je zcela zdarma, takže je otevřená i tvůrcům, kteří by to jinak z důvodu ekonomických bariér nezvládli,“ vysvětluje její spoluzakladatel Ing. Karel Smejkal, který působí na katedře architektury Fakulty stavební ČVUT. V letošním roce jsou v soutěži zastoupeny prostřednictvím jejich tvůrců všechny kontinenty světa, s výjimkou Austrálie.

Do INSPIRELI AWARDS 2017 se přihlásilo i 38 studentů či absolventů Fakulty stavební ČVUT v Praze, do finálové padesátky postoupili dva. „Zájem našich studentů o soutěž mě velmi těší, protože ukazuje jejich chuť rozvíjet se v oboru a dál na sobě pracovat, je to jasný důkaz jejich lásky k architektuře,“ říká prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT, která je spoluorganizátorem akce. „Cením si i možnosti přivítat na fakultě osobnosti světové architektury a navázat i nové kontakty mezi školami,“ dodává Jiří Máca.

Soutěž INSPIRELI AWARDS založil v roce 2015 designér prof. Bořek Šípek spolu s Karlem Smejkalem. Předsedou soutěžní komise je prof. Otto Dvořák, architekt, teoretik, absolvent Harvard Graduate School of Design, Cambridge, USA. Práce hodnotí odborníci z řad světově uznávaných architektů jako anonymní, čímž je zajištěna objektivita soutěže.

Více informací naleznete na: www.inspireliawards.com

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze