Datum zveřejnění: 
19. 3. 2018
Akci zaměřenou na nábor studentů do Českého národního registru dárců dřeně rozběhla v roce 2015 studentka Fakulty stavební ČVUT v Praze Alžběta Vachelová, která se po smrti kamaráda rozhodla pomoci. Od té doby se jí podařilo nejen třikrát uspořádat nábor přímo na svojí domovské fakultě, ale do akce zapojila dalších sedm vysokých škol v České republice. Díky tomu do současnosti do registru přibylo na 1800 univerzitních studentů. V dané chvíli se připravuje v pořadí již čtvrtý nábor na Fakultě stavební ČVUT, který se bude konat 21. března v době od 9.30 do 15.00 hodin ve fakultním atriu. Během předchozích akcí se přitom přímo zde zapsalo do registru 588 studentů stavebních oborů.

Dárcovství kostní dřeně je životně důležité pro pacienty se závažnými onemocněními krve, většinou jde o leukémii. „Šanci na přežití dává pouze transplantace kostní dřeně, která je zdrojem krvetvorných buněk. Dárců však není dostatek, vhodný se nenajde pro každého čtvrtého pacienta. Vstupem do registru se šance najít vhodného dárce zvyšuje,“ říká Alžběta Vachelová, studentka šestého ročníku oboru Architektura a stavitelství na Fakultě stavební ČVUT, která nábory studentů do registru dárců kostní dřeně na univerzitách založila. Ačkoli akce probíhá na fakultě, do registru se mohou přijít zapsat nejen studenti, ale i další zájemci.

Akce je pořádána ve spolupráci s plzeňským dárcovským centrem Českého národního registru dárců dřeně. „Pro zápis jsou vhodní mladí dárci ve věku 18 – 35 let, kteří jsou zdraví, váží více než 50 kilogramů a jsou ochotni pomoci nemocnému, který potřebuje jejich krvetvorné buňky. Po vstupu do registru pak mohou být potenciální dárci vyzváni k vlastnímu odběru krvetvorných buněk, ve chvíli, kdy onemocní někdo se stejnými transplantačními znaky. Ale i ti, kteří nejsou vyzváni, dávají naději na nalezení vhodného dárce pro další pacienty,“ vysvětluje MUDr. Jana Navrátilová z plzeňské fakultní nemocnice, která se stará o nábor dárců.

Zájemci se nemusí nijak přihlašovat, pouze na místě vyplní krátký dotazník a bude jim proveden stěr z dutiny ústní za pomoci dvou štětiček, případně odebrány 2 mililitry krve.

Do registru dárců kostní dřeně se lze zapsat v rámci akce na Fakultě stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, Praha 6 – Dejvice ve středu 21. března v 9.30 – 15.00 hodin. Akce je otevřená všem zájemcům.

Více informací na www.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716
Pracoviště: 
Fakulta stavební ČVUT v Praze