Datum zveřejnění: 
14. 3. 2018
Soutěž Hala roku Akademik, kterou pro studenty vysokých škol se stavebním zaměřením pořádá Fakulta stavební ČVUT, pomáhá v praxi pochopit, jak působí na konstrukci zatěžování a jaká mohou být její slabá místa. Studentské týmy v jejím rámci staví modely, které pak zatěžují až do jejich zhroucení. Vítězí model s největším poměrem zatížení vůči vlastní hmotnosti. V letošním ročníku je úkolem postavit model stavebního jeřábu. Soutěž se bude konat na Fakultě stavební ČVUT v Praze 19. dubna, zájemci se mohou hlásit nejpozději do 31. března 2018.

„Konstrukce jeřábu vypadá na první pohled jednoduše, ale ve skutečnost je velmi náročná a studentům dá pořádně zabrat, protože v sobě zahrnuje dvě konzoly. V praxi se konzolové konstrukce používají například u výškových staveb nebo u jednostranně podepřených vodorovných konstrukcí. Při soutěži se studenti budou muset vypořádat jak s  celkovou stabilitou konstrukce, tak s jejím kroucením i problémy lokálního vzpěru a podobně,“ vysvětluje doc. Vladimír Žďára z katedry konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT, která je odborným garantem soutěže.

Soutěž probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Jiřího Máci a ČKAIT, sponzorsky ji podpořily významné firmy z oblasti stavebnictví. Pro vítězný tým je připravena odměna 50 tisíc korun, zajímavé ceny získají i čtyři další týmy. Cílem soutěže je učit studenty uvažovat komplexně, porovnávat různé varianty, hledat optimální řešení. Hala roku Akademik představuje zajímavou možnost přenést poznatky ze studia na reálnou konstrukci a ověřit si je. O celkovém vítězi tak vedle precizně provedeného návrhu rozhodne i volba celkového konceptu modelu a schopnost pochopit podstatné konstrukční souvislosti. Při zatěžovací zkoušce se na model pokládají speciální závaží tak dlouho, až se konstrukce zhroutí.

Soutěž je atraktivní i pro firmy ze stavební oblasti. „Soutěž Hala roku Akademik je pro nás zajímavou možností podpořit aktivní studenty a zároveň objevit zajímavé konstrukční talenty a časem tak třeba získat nové kvalitní zaměstnance,“ říká Mgr. Karolína Kříženecká ze společnosti Hochtief CZ, která je generálním partnerem soutěže.

Soutěž hala roku Akademik je určena pro 2 až 3 členné týmy studentů oborových vysokých škol v ČR i zahraničí. Soutěž se koná na Fakultě stavební ČVUT v Praze dne 19. dubna 2018 a soutěžní týmy se mohou hlásit do konce března.

Podrobné informace o soutěži a pravidla jsou k dispozici na:

http://halarokuakademik.fsv.cvut.cz.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz