Datum zveřejnění: 
7. 3. 2018
Ve spolupráci s mezinárodní laboratoří CERN pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze 9. března akci pro studenty středních škol s názvem Staň se na den částicovým fyzikem v rámci Internacional MasterClasses. Zájemci budou mít nejen možnost setkat se s vědci pracujícími v CERN, ale sami si vyzkoušet jaké to je stát na počátku všeho u Velkého třesku.

Již tento týden si téměř 120 studentů středních škol vyzkouší, jaké to je pracovat jako vědec v jedné z nejprestižnějších laboratoří v Evropě na urychlovači LHC v CERN. Studentům se naskytne jedinečná příležitost zapojit se do mezinárodní spolupráce a vyzkoušet si, jak může být někdy obtížné najít Higgsův boson nebo zpracovat data z experimentu LHCb. S každou srážkou vzniká nezměrné množství částic, z nichž některé mohou za vznik vesmíru, jiné za život na naší planetě a některé dosud zůstávají nepolapitelné. Jak tyto částice rozeznat? Co je na nich zajímavého? Nebo proč některá částice dostala přízvisko půvabná? Na to vše odpovíme všem zvídavým středoškolákům, kteří se sejdou již tento pátek na FJFI ČVUT.

Účastníci budou analyzovat reálná data z experimentu ATLAS a LHCb na urychlovači LHC v CERN. Vyzkouší si postupy, které doprovázejí zkoumání základních vlastností hmoty a objevy nových částic. Seznámí se s hlavními myšlenkami kvantové mechaniky a s modely popisující mikrosvět. Rozšíří si tak významně své znalosti nabyté v rámci klasické výuky na střední škole.

Dopoledne probíhají přednášky z částicové fyziky. Po praktickém cvičení se prostřednictvím videokonferenční technologie VIDYO všechny zúčastněné partnerské instituce připojí do CERN a porovnávají svoje výsledky s možností vzájemné diskuze. Mimo to po celý den budou moci účastníci diskutovat s našimi vědci i studenty o jejich práci, uplatnění i úspěších, které česká skupina zaznamenává.

Skupina částicové fyziky působící na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze (dále jen FJFI ČVUT) je jednou z předních českých vědeckých skupin a své vysoké renomé má i ve světě. V minulosti této skupině vyšel na titulní straně časopisu Nature, jednom ze dvou nejprestižnějších vědeckých časopisu, článek o změření interakce mezi antiprotony na experimentu STAR. Na akci bude osobně přítomen Dr. Bielčík, vedoucí skupiny působící na experimentu ATLAS a ALICE, který je vyhledávaným školitelem našich studentů.

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Ing. Šárka Salačová
E-mail: 
sarka.salacova@fjfi.cvut.cz
Telefon: 
721 821 473