Datum zveřejnění: 
5. 3. 2018
Při rekonstrukci trati, která zde aktuálně začala, sem pro testování nainstalují tzv. Městskou protihlukovou clonu. Jde o inovativní velmi nízké protihlukové opatření, které nebrání ve výhledu, ale účinně snižuje hluk z kolejové dopravy.

V sobotu 3. března proběhlo v mezizastávkovém úseku tramvajové trati Nový Hloubětín --- Vozovna Hloubětín akustické měření. Specialisté z katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT zde s pomocí několika zvukoměrů zjišťovali hluk od zvlášť vypravené projíždějící tramvaje. Trať projde v tomto úseku rekonstrukcí, v jejímž rámci sem odborníci z fakulty nainstalují v testovacím úseku o délce zhruba 50 metrů tzv. Městskou protihlukovou clonu, již vyvinuli a získali na ni patent. Po výstavbě clony se budou měření v stanovených časových intervalech opakovat, aby se potvrdil předpoklad o dosaženém zvukovém útlumu. Předpokládaný útlum hluku by měl podle typu tramvaje činit 3 --- 5 decibelů.

Úsek mezi zastávkami Nový Hloubětín --- Vozovna Hloubětín na Praze 9 byl pro měření a následné testování clony v reálném provozu vybrán jak z důvodu rekonstrukce trati, v jejímž rámci lze clonu jednoduše zabudovat, tak svoji roli hrála i konkrétní pozice trati. „Místo je pro dlouhodobé sledování mimořádně vhodné, protože se v přilehlé oblasti buduje jak nová bytová zástavba, kterou bude clona chránit od hluku, tak protože zde není souběžně s tramvajovou tratí vedena automobilová doprava. To nám usnadňuje měření i vyhodnocování

hluku a umožňuje získat relevantní data z hlediska akustiky,‘‘ uvádí Ing. Ondřej Bret z Fakulty stavební ČVUT v Praze, katedry železničních staveb, který se touto problematikou zabývá. Měření se přitom bude znovu opakovat po dokončení rekonstrukce trati a zabudování clony. „Získaná data nám umožní porovnat současný a nový stav. Díky použití více měřicích profilů budeme moci sledovat, jak samotný vliv rekonstrukce trati na hlučnost, tak účinek osazení městské protihlukové clony,‘‘ vysvětluje Ondřej Bret.

„Možnost otestovat tento nový typ protihlukového opatření je pro nás velmi zajímavá, protože umožní prakticky změřit účinnost patentu a sledovat další jeho vlastnosti. Pro její zkušební instalaci jsme se rozhodli i proto, že proběhne v rámci rekonstrukce trati, takže bude dostatek prostoru pro montáž clony,‘‘ uvádí Aneta Řehková, tisková mluvčí Dopravního podniku Hlavního města Prahy. Rekonstrukce trati v úseku Špitálská --- Nový Hloubětín začala v sobotu 3. března, s jejím dokončením se počítá na počátku prázdnin 2018.

„Hlavní výhodou clony je výška pouhých 30 centimetrů a dobrý útlum hluku, vyrobena je z recyklovaných materiálů. Výhodou je také to, že v případě nehody na trati ji lze rychle rozebrat, což umožní bezproblémový zásah zdravotníků, hasičů či policie,‘‘ říká Ing. Martin Lidmila z katedry železničních staveb Fakulty stavební ČVUT, který je iniciátorem projektu. V úseku mezi zastávkami Nový Hloubětín --- Vozovna Hloubětín by se clona měla nainstalovat v délce zhruba 50 metrů. Očekávaný akustický útlum je 3 --- 5 decibelů podle typu projíždějící tramvaje.

Městskou protihlukovou clonu vyvinula katedra železničních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze ve spolupráci se společností MONTSTAV CZ, která se mimo jiné zabývá recyklací opotřebovaných pneumatik a intenzivně se věnuje rozvoji a výzkumu v této oblasti. Společně také fakulta s firmou získala na clonu i patentovou ochranu.

Více informací o městské protihlukové cloně lze nalézt na www.mphc.cz

Kontaktní osoba: 
Jméno: 
Mgr. Lidmila Kábrtová
E-mail: 
lidmila.kabrtova@fsv.cvut.cz
Telefon: 
602 275 716